Văn khấn mùng 1 tháng 12 âm lịch (Thần Tài, Tổ Địa) trong nhà & ngoài trời

Làm lễ cúng, đọc văn khấn mùng 1 tháng 12 âm lịch đã trở thành thói quen của nhiều người dân Việt Nam. Tổng hợp những bài văn khấn giúp bạn cầu bình an và sức khỏe.

Ý nghĩa của bài khấn mùng 1 tháng 12

Các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng gia thần, gia tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, bình an, may mắn, thành đạt…. vào ngày 1 tháng 12.

Theo quan niệm của người xưa, tháng Chạp là tháng xui xẻo vì dễ xảy ra mất mát và hao tốn tiền của, sức lực. Do đó, để cầu bình an nhiều gia đình sẽ tổ chức các nghi lễ cúng nhằm tạ ơn tổ tiên và cầu may mắn cho trong tháng này.

văn khấn mùng 1 tháng 12
Lễ khấn mùng 1 tháng 12 có mục đích cầu bình an cho gia đình

Ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch năm nay rơi vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 dương lịch.

Lễ vật cần thiết khi đọc văn khấn dùng 1 tháng 12

Lễ cúng vào ngày mồng Một (lễ Sóc) thường là lễ chay: Hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn. Sắm lễ ngày mồng Một chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.

Trong tháng chạp bạn phải chuẩn bị thêm lễ cúng rằm tháng chạp. Đây là lễ lớn cần thực hiện chuẩn chỉnh với bài lễ cúng và đọc khấn chuẩn.

Văn khấn mùng 1 tháng 12 năm 2024

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Thần quân.
Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch.
Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần;
Con kính lạy ngài Tiền hậu Địa chủ Tài thần
Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong xứ này.
Tín chủ chúng con là:…………
Ngụ tại:……………..
Hôm nay là ngày … tháng … năm …, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, thắp nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn thần cai quản trong xứ này.
Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con bình an, công việc hanh thông, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Giài tẩm lòng thành cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Cẩn cáo!

văn khấn mùng 1 tháng 12 âm lịch
Văn khấn mùng 1 tháng 12 năm 2024

Văn khấn mùng 1 tháng 12 âm lịch Thần Tài

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật,
Chư phật mười phương.
– Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.
– Con kính lạy Thần Tài vị tiền.
– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.
Tín chủ chúng con là ……………………
Ngụ tại…
Hôm nay là ngày … tháng … năm …
Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà thuốc, bánh kẹo, hoa quả bày ra trước án, kính mời ngài Thần Tài vị tiền.
Cúi xin Thần Tài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ trì cho chúng con mọi sự tốt lành, gia đạo an khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Cẩn cáo!

bài khấn mùng 1 tháng 12
Văn khấn mùng 1 tháng 12 âm lịch Thần Tài

Văn khấn mùng 1 tháng 12 thần tài thổ địa

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
– Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,
Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.
– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Chúng con là: ……….. Tuổi: …………………
Ngụ tại: ………………
Hôm nay là ngày … tháng … năm …
Chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương, hoa, kim ngân, hoa quả, trà thuốc bày ra trước án. Thắp nén hương thơm kính mời: Ngài Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch, Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.
Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ trì cho chúng con và toàn gia vạn sự tốt lành, gia đạo an khanh thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Cẩn cáo!

văn khấn mùng 1 tháng 12 âm lịch Thần Tài
Văn khấn mùng 1 tháng 12 thần tài thổ địa

Văn khấn mùng 1 tháng 12 trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ Phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ.
Hôm nay là ngày … tháng … năm
Tín chủ chúng con là: …….
Ngụ tại: ……….
cùng toàn gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời:
Các vị Tôn thần cai quản trong xứ này.
Hương hồn Gia tiên nội, ngoại
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Tám tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Cẩn cáo!

văn khấn mùng 1 tháng 12 năm 2024
Văn khấn mùng 1 tháng 12

Nếu làm nghề ghe sông, bạn cũng nên lưu lại văn khấn cúng Bà Cậu. Đây là bài khấn quan trọng khi di chuyển trên sông nước, cần chuẩn bị lễ cúng hằng tháng.

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần vào ngày 11 tháng 12 âm lịch

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)
– Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật,
Chư phật mười phương;
– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần;
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ
Thần quân;
– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch;
– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần;
– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần;
– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.
Tín chủ (chúng) con là:
Ngụ tại:.
Hôm nay là ngày…… tháng..
…. năm…., tín chủ con
thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức
Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương,
Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

văn khấn mùng 1 tháng 12 ngoài trời
Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần vào ngày 11 tháng 12 âm lịch

Những câu hỏi liên quan

Theo dõi thêm các thắc mắc về lễ cúng và văn khấn mùng 1 tháng 12 giúp bạn biết cách làm lễ cúng chính xác.

Nên đọc văn khấn mùng 1 tháng 12 ngoài trời hay trong nhà?

Bạn có thể đọc văn khấn mùng 1 tháng 12 trong nhà hay ngoài trời đều được. Bạn chỉ cần ghi nhớ sắm lễ cẩn thận và cúng thật thành tâm trong buổi lễ để mong muốn được chứng giám.

Nên mua hoa gì để đọc văn khấn mùng 1 tháng 12 Thần Tài Thổ Địa?

Bạn có thể sắm các loại hoa cúng phổ biến vì lễ khấn mùng 1 tháng 12 không có bắt buộc cụ thể về hoa. Phổ biến nhất là hoa cúc, hoa cát tường và hoa đồng tiền,…
Nếu bạn muốn cúng ngày này và đi tàu thuyền, bạn nên tìm riêng cách cúng ghe đi biển và áp dụng để chọn đúng bài cho đúng tình huống.

Kết luận

Cách làm lễ và đọc văn khấn mùng 1 tháng 12 âm lịch đã được chia sẻ cụ thể tại The POET Magazine. Chỉ cần thành tâm thì chắc chấn mặc ý nguyện của bạn sẽ được chứng giám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *