Điền khoản và điều kiện

The Poet Magazine cung cấp quy định về Điều khoản và Điều kiện sử dụng để người dùng nắm bắt. Chúng tôi khuyến cáo người dùng tham khảo đầy đủ để đảm bảo hiệu quả truy cập website tốt nhất.

1/ Quy định chung

Tất cả người dùng của website The Poet Magazine sử dụng sản phẩm và dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp thuận Điều khoản và Điều kiện. Chúng tôi yêu cầu người dùng thực hiện đầy đủ và chính xác những quy định được nêu ra.

Nếu không chấp thuận, người dùng vui lòng dừng truy cập website sử dụng dịch vụ ngay lập tức. Những dữ liệu đã được thu thập trước đó bởi The Poet Magazine ngay lập tức được xoá bỏ theo Chính sách bảo mật.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định trong việc thay đổi, bổ sung tất cả các nội dung của Điều khoản và Điều kiện The Poet Magazine. Người dùng có trách nhiệm truy cập và cập nhật các quy định này để sử dụng dịch vụ phù hợp.

Thông tin cá nhân của người dùng chưa đủ tuổi sẽ không được thu thập. Người giám hộ cần bảo vệ trẻ vị thành niên trong quá trình sử dụng Internet.

2/ Quyền sở hữu trí tuệ nội dung The Poet Magazine

Tất cả nội dung có trên website The Poet Magazine đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Những hành vi sao chép, xuất bản, kinh doanh vì mục đích thương mại đều bị xác định là vi phạm bản quyền.

Chúng tôi có toàn quyền xử lý với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng và nhờ sự can thiệp từ pháp luật.

3/ Điều kiện độ tuổi thành viên The Poet Magazine

Người dùng của website cần đảm bảo đủ từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Người dùng phải chịu trách nhiệm với tất cả hành vi của mình khi truy cập vào nền tảng của chúng tôi.

Nếu không đáp ứng được điều kiện về độ tuổi, người dùng vui lòng dừng truy cập và sử dụng dịch vụ website. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón sự trở lại khi người dùng đã đủ tuổi theo quy định này.

4/ Quyền bảo vệ thông tin

Người dùng của nền tảng The Poet Magazine có quyền bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Chính sách bảo mật được áp dụng cho quá trình thu thập dữ liệu nhằm phục vụ mục đích cải thiện chất lượng website. Thông tin tổng hợp sẽ được lưu trư vĩnh viễn trên hệ thống theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối dữ liệu đã thu thập, ngăn chặn các xâm phạm từ bên ngoài. Ngoại lệ duy nhất là khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin để hỗ trợ thực thi pháp luật.

5/ Thắc mắc

Mọi thắc mắc về Điều khoản và Điều kiện vui lòng gửi về cổng chăm sóc khách hàng của The Poet Magazine để được giải đáp.

Xem thêm các thông tin về The POET magazine: