Phân phối chương trình Ngữ văn 12

Phân phối chương trình Ngữ văn 12 2024 cần thiết cho quá trình giảng dạy bộ môn. Việc nắm rõ sự phân chia bài giúp thầy cô giáo và học sinh chuẩn bị hiệu quả trước khi đến lớp.

Bạn nên cập nhật phân phối chi tiết cho bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo văn 12 để lên kế hoạch học tập tốt nhất.

Phân phối chương trình Ngữ văn 12 2024 sách Kết nối tri thức

Phân phối chương trình Ngữ văn 12 Kết nối tri thức có tổng 105 tiết học trong cả năm. Giáo viên sẽ trực tiếp hướng dẫn để học sinh tìm hiểu đúng kiến thức và nâng cao kỹ năng.

PPCT văn 12 sách Kết nối tri thức Học kì 1

Chương trình Ngữ văn 12 2024 sách Kết nối tri thức Học kì 1 gồm 5 bài học lớn. Mỗi bài được giảng dạy trong khoảng 12 tiết học chưa tính các buổi ôn tập và kiểm tra.

HỌC KÌ I

BÀI 1 : KHẢ NĂNG LỚN LAO CỦA TIỂU THUYẾT (11 T)
Kĩ năng Bài Số tiết Tiết PPCT
Đọc – Xuân Tóc Đỏ cứu quốc (Trích Số Đỏ – Vũ Trọng Phụng) 3 1

2

3

– Nỗi buồn chiến tranh (Trích – Bảo Ninh) 3 4

5

6

Thực hành tiếng Việt Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch ngữ. Đặc điểm và tác dụng. 1 7
Viết – Viết văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện 2 8

9

Nói và nghe – Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện. 1 10
Đọc thực hành – Trên xuồng cứu nạn (Trích Cuộc đời của Pi-Y-an Ma-ten Yann Martel) 1 11
BÀI 2 : NHỮNG THẾ GIỚI THƠ ( 11 Tiết )
Kĩ năng Bài Số tiết
Đọc – Tri thức Ngữ văn

– Cảm hoài (Nỗi lòng – Đặng Dung)

2 12

13

– Tây Tiến – (Quang Dũng). 2 14

15

– Đàn Ghi – ta của Lor – ca (Thanh Thảo) 2 16

17

Thực hành tiếng Việt – Tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ. 1 18
Viết – Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ. 2 19

20

Nói và nghe – Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ. 1 21
Đọc thực hành – Bài thơ số 28 (Ra-bi-đơ-ra-nat Ta-go Rabindranath Tagore.) 1 22
Kiểm tra, Đánh giá Kiểm tra giữa kì 1 2 23
24
BÀI 3 : LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN ( 10 Tiết )
Đọc – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trích – Trần Đình Hượu) 2 25

26

– Năng lực sáng tạo (Trích – Phan Đình Diệu). 2 27

28

Mấy ý nghĩ về thơ (Trích – Nguyễn Đình Thi) 2 29

30

Thực hành tiếng Việt Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa 1 31
Viết – Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão ước mơ). 2 32

33

Nói và nghe Thuyết minh về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ 1 34
Đọc thực hành – Cảm hứng và sáng tạo ( Trích – Nguyễn Trần Bạt)
BÀI 4 : YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG TRUYỆN KỂ (9 Tiết)
Đọc Hải khẩu linh từ – Đền thiêng cửa biển (Trích – Đoàn Thị Điểm) 2 35

36

– Muối của rừng (Trích – Nguyễn Huy Thiệp) 2 37

38

Thực hành tiếng Việt – Nghệ thuật sử dụng điển cố trong tác phẩm văn học. 1 39
Viết – Viết bài văn nghị luận về việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học. 2 40

41

Nói và nghe – Trình bày việc vay mượn – cải biến – sáng tạo trong một tác phẩm văn học. 1 42
Đọc thực hành – Bến trần gian (Trích – Lưu Sơn Minh) 1 43
BÀI 5 : TIẾNG CƯỜI CỦA HÀI KỊCH ( 9 Tiết )
Đọc – Nhân vật quan trọng (Trích Quan thanh tra – Ni-cô-lai Gô-gôn – Nikolai Gogol) 3 44

45

46

-Giấu của (Trích Quẫn – Lộng Chương) 2 47

48

Kiểm tra, đánh giá Kiểm tra cuối kì 1 2 49,50
Viết – Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội 2 51

52

Nói và nghe – Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tự nhiên, xã hội 1 53
Đọc thực hành Cẩn thận hão (Trích Thợ cạo thành Xê vin (Séville) – Bô – mác – se – Beaumarchais) 1 54
HỌC KÌ 2

Phân phối chương trình Ngữ văn 12 Kết nối tri thức Học kì 2

Ở học kì 2, sách Ngữ văn 12 Kết nối tri thức phân phối trong 4 bài và 50 tiết. Học sinh sẽ được tìm hiểu các tác phẩm như Tuyên ngôn độc lập, Cảnh khuya, Vội Vàng, Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt,…

HỌC KÌ II

BÀI 6 : HỒ CHÍ MINH – “VĂN HÓA PHẢI SOI ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI” (12 Tiết)
Kĩ năng Bài Số tiết Tiết PPCT
Đọc – Tác gia Hồ Chí Minh 2 55

56

– Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh). 2 57

58

– Mộ (Chiều tối – Hồ Chí Minh 1 59
– Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng – Hồ Chí Minh) 1 60
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc) 2 61

62

Thực hành tiếng Việt – Một số biện pháp làm tăng tính khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận. 1 63
Viết Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án. 2 64

65

Nói và nghe – Trình bày kết quả của bài tập dự án 1 66
Đọc thực hành – Vọng nguyệt (Ngắm trăng – Hồ Chí Minh)

– Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

BÀI 7: SỰ THẬT TRONG TÁC PHẨM KÍ (10 Tiết)
Kĩ năng Bài Số tiết
Đọc Tri thức Ngữ văn; Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng – Ngô Tất Tố) 3 67

68

69

– Bước vào đời (Trích Nghĩ nhớ chiều hôm – Đào Duy Anh) 2 70

71

Thực hành tiếng Việt – Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật 1 72
Viết – Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử về các mối quan hệ gia đình, xã hội). 2 73

74

Nói và nghe Trình bày một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (Cách ứng xử về các mối quan hệ gia đình, xã hội). 1 75
Đọc thực hành – Vĩ tuyến 17 (Trích Gánh gánh…gồng gồng…Xuân Phượng) 1 76
Kiểm tra, Đánh giá Kiểm tra giữa kì 2 2 77

78

BÀI 8 : DỮ LIỆU TRONG VĂN BẢN THÔNG TIN (12 Tiết)
Đọc – Pa-ra-na (Parana) (Trích Nhiệt đới buồn – Cờ-lốt-Lê-vi Xto-rốt Claude Lévi Strauss) 2 79

80

– Giáo dục khái phóng ở Việt Nam nhìn từ Đông Kinh Nghĩa Thục (Nguyễn Nam) 2 81

82

Đời Muối (Trích: Đời muối – Mac -kơ-len Xki – Mark Kurlansky) 2 83

84

Thực hành tiếng Việt – Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1 85
Viết Viết thư trao đổi về công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm. 2 86

87

Nói và nghe – Tranh biện về một vấn đề trong đời sống 2 88

89

Đọc thực hành – Sách thay đổi lịch sử loài người (Vũ Đức Liêm) 1 90
BÀI 9: VĂN HỌC VÀ CUỘC ĐỜI (11 Tiết)
Đọc – Tri thức Ngữ văn

– Vội Vàng (Xuân Diệu)

3 91

92

93

Tổng hợp Ôn tập HK2 1 94
Kiểm tra, Đánh giá Kiểm tra cuối kì 2 2 95

96

Đọc Trở về (Trích Ông già và biển cả – Ơ-nít Hê-minh-uê – Ernest Hemingway) 2 97

98

– Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (Trích – Lưu Quang Vũ). 2 99

100

Thực hành tiếng Việt – Giữ gìn và phát triển tiếng Việt 1 101
Viết – Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội 2 102

103

Nói và nghe – Thuyết trình một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước 1 104

105

Thực hành đọc Khúc đồng quê (Trích Cô bé nhìn mưa – Đặng Thị Hạnh)
chương trình ngữ văn 12
Phân phối chương trình Ngữ văn 12 sách Kết nối tri thức hai học kỳ

Phân phối chương trình Ngữ văn 12 Chân trời sáng tạo 2024

Chương trình ngữ văn 12 Chân trời sáng tạo gồm phân phối cho Học kì 1 và Học kì 2. Thầy cô giáo nên theo dõi để có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho việc giảng dạy của mình.

Chương trình Ngữ văn lớp 12 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Tổng hợp chương trình Ngữ văn 12 Học kì 1 sách Chân trời sáng tạo có 54 tiết học. Nội dung mỗi tiết sẽ không giống nhau giúp học sinh phát triển kỹ năng Nghe, nói, đọc hiểu và viết.

HỌC KÌ I

BÀI HỌC SỐ TIẾT NỘI DUNG
Bài 1. NHỮNG SẮC ĐIỆU THI CA

(Thơ cổ điển và lãng mạn) (10 Tiết)

Đọc: 5,5 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1: Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu) 2,5 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Thơ – phong cách cổ điển/ lãng mạn; đọc hiểu thơ cổ điển/ lãng mạn

Tiết 2 + ½ Tiết 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Thơ – phong cách cổ điển; đọc hiểu thơ cổ điển (tiếp theo)

Đọc văn bản 2: Tràng Giang (Huy Cận) 2,0 ½ Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng mới: Thơ – phong cách lãng mạn + đọc hiểu thơ lãng mạn

Tiết 2 + ½ Tiết 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Thơ – phong cách lãng mạn; đọc hiểu thơ lãng mạn (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm:

Xuân Diệu

(Hoài Thanh – Hoài Chân)

0,5 Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Đọc kết nối chủ điểm

Những sắc điệu thi ca

Thực hành tiếng Việt:

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trang trọng

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn

 

Hướng dẫn đọc mở rộng:

Tiếng thu

(Lưu Trọng Lư)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng thể loại ở nhà, trình bày kết quả trên lớp
Viết:

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

2,0 Tiết 1: Hướng dẫn viết

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2

– Luyện tập, vận dụng

– Thực hành viết bài ở nhà

Nói và nghe:

So sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng nói và nghe

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Bài 2. NHỮNG Ô CỬA NHÌN RA CUỘC SỐNG

(Truyện lãng mạn và hiện thực) (10 Tiết)

Đọc: 5,5 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Viết: 2 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1 Lão Hạc (Nam Cao) 2,5 ½ Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB truyện lãng mạn, hiện thực

Tiết 2, 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB truyện lãng mạn, hiện thực (tiếp theo)

Đọc văn bản 2 Hai đứa trẻ (Thạch Lam) 2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB truyện lãng mạn

Tiết 2

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB truyện lãng mạn (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm Lá Diêu Bông (Hoàng Cầm) 0,5 – Khởi động

– Đọc kết nối chủ điểm Những ô cửa nhìn ra cuộc sống

Thực hành Tiếng Việt

Lỗi câu mơ hồ và cách sửa

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

 

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn
Hướng dẫn đọc mở rộng Cuộc gặp gỡ tình cờ (Trích Đêm mười ba)

(Hi-gu-chi I-chi-y-ô)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng theo thể loại ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.
Viết

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

2 Tiết 1: Hướng dẫn viết

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

– Thực hành viết trên lớp

Tiết 2 (sửa bài)

Thực hành viết, sửa bài trên lớp và ở nhà

Nói và nghe

Trao đổi về một vấn đề liên quan

đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

1 – Kiến tạo tri thức – kĩ năng nói và nghe

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Bài 3. SÔNG NÚI THIÊNG LIÊNG

(Truyện truyền kì, văn tế) (11 Tiết)

Đọc: 6,5 tiết; Viết: 2 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1 Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (trích Truyền kì mạn lục)

(Nguyễn Dữ)

2,5 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB truyện – truyện truyền kì

Tiết 2, 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB truyện truyền kì (tiếp theo)

Đọc văn bản 2

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

(Nguyễn Đình Chiểu)

2,5 ½ Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB truyện truyền kì, truyện hiện đại có yếu tố kì ảo

Tiết 2, 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB hiện đại có yếu tố kì ảo (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm

Vịnh Tản Viên sơn (Cao Bá Quát)

1 – Khởi động

– Đọc kết nối chủ điểm Sông núi thiêng liêng

Thực hành Tiếng Việt

Lỗi câu sai logic và cách sửa

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn

 

Hướng dẫn đọc mở rộng

Trên đỉnh non Tản

(Nguyễn Tuân)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng theo thể loại ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.
Viết

Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2: Thực hành viết trên lớp (sửa bài/ trả bài/ luyện tập)
Nói và nghe

Trình bày so sánh, đánh giá hai

tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

1 – Kiến tạo tri thức – kĩ năng nói và nghe

– Thực hành, luyện tập

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Bài 4. SỰ THẬT VÀ TRANG VIẾT

(Phóng sự, nhật kí) (9 Tiết)

Đọc: 5 tiết; Viết: 1,5 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1 Con gà thờ (Việc làng) (Ngô Tất Tố) 2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin và đọc hiểu VB thông tin

Tiết 2

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin và đọc hiểu VB thông tin (tiếp theo)

Đọc văn bản 2

Trên những chặng đường hành quân

(trích Nhật kí Mãi mãi tuổi hai mươi)

(Nguyễn Văn Thạc)

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin và đọc hiểu VB thông tin

Tiết 2

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin và đọc hiểu VB thông tin (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm

Ngõ Tràng An

(thơ)

(Vân Long )

0,5 Hướng dẫn đọc kết nối chủ điểm Sự thật và trang viết
Thực hành tiếng Việt

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thân mật

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn

 

Hướng dẫn đọc mở rộng Cái giá trị làm người (Trích Cơm thầy cơm cô)

(Vũ Trọng Phụng)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc ở nhà, trình bày kết quả trên lớp
Viết

Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

1,5 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

½ Tiết 2

Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe

Tranh luận một vấn đề có ý

nghĩa trái ngược

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Bài 5. TIẾNG CƯỜI TRÊN SÂN KHẤU

(Kịch – hài kịch)

(11 Tiết)

Đọc: 6,5 tiết; Viết: 2 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1

Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

(Trích Quan thanh tra)

(Gô-gôn)

3,5 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB kịch – hài kịch

đọc hiểu VB hài kịch

Tiết 2, 3, ½ Tiết 4

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB hài kịch đọc hiểu VB hài kịch (tiếp theo)

Đọc văn bản 2 Tiền bạc và tình ái (Trích Lão hà tiện)

(Mô-li-e)

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB kịch – hài kịch

đọc hiểu VB kịch có yếu tố hài kịch

Tiết 2

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB kịch – hài kịch

đọc hiểu VB kịch có yếu tố hài kịch (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm

Đối tượng và những khó khăn

của hài kịch

(Mô-li-e)

0,5 Hướng dẫn đọc kết nối chủ điểm Tiếng cười trên sân khấu
Thực hành Tiếng Việt

Biện pháp tu từ nghịch ngữ: đặc điểm và tác dụng

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn

 

Hướng dẫn đọc mở rộng

Thật và giả

(Nguyễn Đình Thi)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng theo thể loại ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.
Viết

Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2

Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe

Tranh luận một vấn đề xã hội có những ý kiến trái ngược nhau

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I 3 Kiểm tra

Phân phối chương trình Ngữ văn 12 2024 Chân trời sáng tạo Học kì 2

Chương trình Ngữ văn lớp 12 Chân trời sáng tạo Học kì 2 có 4 bài học với nội dung xen kẽ giữa viết, đọc hiểu, nói và nghe. Học sinh cũng cần tham gia đầy đủ 4 tiết ôn tập, kiểm tra.

HỌC KÌ II

 

BÀI HỌC SỐ TIẾT NỘI DUNG
Bài 6. TRONG THẾ GIỚI CỦA GIẤC MƠ

(Thơ) (11 tiết)

Đọc: 6,5 tiết; Viết: 2 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1 Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 2,5 ½ Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thơ có yếu tố tượng trưng, siêu thực

Tiết 2, 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thơ có yếu tố tượng trưng, siêu thực (tiếp theo)

Đọc văn bản 2

Đàn ghi ta của Lor-ca

(Thanh Thảo)

2,5 ½ Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thơ có yếu tố tượng trưng, siêu thực

Tiết 2, 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thơ có yếu tố tượng trưng, siêu thực (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm

San-va-đô Đa-li và “Sự dai dẳng

của kí ức”

0,5 Hướng dẫn đọc kết nối chủ điểm Trong thế giới của giấc mơ
Thực hành tiếng Việt

Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn
Hướng dẫn đọc mở rộng

Tự do

(Pôn Ê-luy-a)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng theo thể loại ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.
Viết 2 ½ Tiết 1

 

Viết bài văn nghị luận về vấn đề liên quan đến tuổi trẻ – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2 và ½ Tiết 3

Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe

Trao đổi về một vấn đề liên quan

đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Bài 7. TRONG ÁNH ĐÈN THÀNH THỊ

(Tiểu thuyết hiện đại)

(12 Tiết)

Đọc: 7,5 tiết; Viết: 2 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1

Hai quan niệm về gia đình và xã

hội

(Trích Số đỏ) (Vũ Trọng Phụng)

3,5 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tiểu thuyết và

đọc hiểu tiểu thuyết

Tiết 2, 3, ½ Tiết 4

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tiểu thuyết và đọc hiểu tiểu thuyết (tiếp theo)

Đọc văn bản 2

Ở Va-xan

(trích Hội chợ phù hoa) (U. Thác-cơ-rây)

3 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tiểu thuyết và

đọc hiểu tiểu thuyết

Tiết 2, 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: tiểu thuyết và đọc hiểu tiểu thuyết (tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm

Áo dài đầu thế kỉ XX

(Đoàn Thị Tình)

0,5 GV hướng dẫn HS đọc mở rộng; HS đọc mở rộng VB tương tự ở nhà ở nhà; trình bày kết

quả trên lớp

Thực hành tiếng Việt

Biện pháp tu từ nói mỉa

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn
Hướng dẫn đọc mở rộng

Ngày 30 Tết

(Trích Mùa lá rụng trong vườn)

(Ma Văn Kháng)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng theo thể loại ở nhà, trình bày kết quả trên lớp
Viết

Viết báo cáo kết quả bài tập dự án

về một vấn đề xã hội

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

 

Tiết 2

Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe

Trình bày kết quả bài tập dự án về một vấn đề xã hội

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Bài 8. HAI TAY XÂY DỰNG MỘT SƠN HÀ

(Tác giả Hồ Chí Minh và văn bản nghị luận) (14 Tiết)

Đọc: 9.5 tiết; Viết: 2 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0.5 tiết

Đọc văn bản 1 Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) 3,5 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Người

Tiết 2, 3 và ½ Tiết 4

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Người

(tiếp theo)

Đọc văn bản 2

Nguyên tiêu

(Rằm tháng Giêng)

(Hồ Chí Minh)

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Người

Tiết 2

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Tìm hiểu về tác giả Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Người

(tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm

Giá trị của tập “Truyện và kí” (Nguyễn Ái Quốc)

(Phạm Huy Thông)

2,5 Kiến tạo tri thức – kĩ năng; kết nối chủ điểm

Những dáng hình đất nước

Thực hành Tiếng Việt 1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn
Hướng dẫn đọc mở rộng Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

(Nguyễn Ái Quốc)

Cảnh rừng Việt Bắc

(Hồ Chí Minh)

1,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng về tác giả ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.

 

Viết

Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hay một hoạt động xã hội

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2

Thực hành viết/ sửa bài trên lớp

Nói và nghe

Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức của đất nước

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức mới

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Bài 9. KHÁM PHÁ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

(Văn bản thông tin) (11 Tiết)

Đọc: 6.5 tiết; Viết: 2 tiết; Tiếng Việt: 1 tiết; Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0,5 tiết

Đọc văn bản 1

Khuôn đúc đồng Cổ Loa: “Nỏ thần” không chỉ là truyền thuyết (theo Hà Trang)

3 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin

và đọc hiểu VB thông tin

Tiết 2, 3

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin

và đọc hiểu VB thông tin (tiếp theo)

Đọc văn bản 2

Sự ô nhiễm nguồn nước trên bề

mặt Trái Đất và hậu quả (trích Mùa xuân vắng lặng) (theo Rây-cheo Ca-son)

2,5 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin và đọc hiểu VB

thông tin

Tiết 2, ½ tiết 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng: Kiến tạo tri thức – kĩ năng: VB thông tin và đọc hiểu VB thông tin

(tiếp theo)

Đọc kết nối chủ điểm

Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn

(Trần Đăng Khoa)

0,5 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức mới; kết nối chủ điểm

Khám phá tự nhiên và xã hội

Thực hành tiếng Việt

Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong học tập, nghiên cứu

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng

– Luyện tập

Từ đọc đến viết Viết đoạn văn ngắn

 

Hướng dẫn đọc mở rộng

Dòng Mê Kông “giận dữ”

(Theo Hoàng Nam, Thu Hằng, Hoàng Khánh, Thanh Hạ)

0,5 GV hướng dẫn cách đọc; HS tự đọc mở rộng theo thể loại ở nhà, trình bày kết quả trên lớp.
Viết

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

2 Tiết 1

– Khởi động

– Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết

Tiết 2, 3

Kiến tạo tri thức – kĩ năng viết viết bài trên lớp

Nói và nghe

Trình bày báo cáo kết quả nghiên

cứu một vấn đề tự nhiên hoặc xã

hội

1 – Khởi động

– Kiến tạo tri thức mới

– Thực hành nói và nghe

Ôn tập 0,5 Đọc hiểu
Viết
Nói và nghe
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II 3 Kiểm tra
phân phối chương trình ngữ văn 12
Phân phối chương trình Ngữ văn 12 Chân trời sáng tạo hai học kì

Kết luận

Phân phối chương trình Ngữ văn 12 năm học 2024 được cập nhật chi tiết hỗ trợ cho việc giảng dạy môn học hiệu quả. Thầy cô có thể chuẩn bị giáo án và học sinh dễ dàng soạn bài trước khi đến lớp. Điều này giúp nâng cao khả năng truyền đạt và tiếp thu trong quá trình học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *