Đặc cách hay đặt cách đúng chính tả? Nghĩa là gì?

Rate this post

Đặc cách hay đặt cách là hai từ được dùng khi muốn nói đến sự ưu tiên trong việc gì đó. Tuy nhiên vẫn có sự nhầm lẫn khi nói hoặc viết hai từ này ở người Việt.

Đặc cách hay đặt cách đúng chính tả?

Đặc cách là từ đúng chính tả, trong từ điển tiếng Việt có xuất hiện từ này về cả ý nghĩa và cách dùng từ. Từ đặt cách là từ sai chính tả, không có ý nghĩa gì về mặt nghĩa của từ.

đặc cách hay đặt cách
Phân biệt từ nào đúng và sai chính tả

Giải thích nghĩa của từ

Đặc cách hay đặt cách khác nhau về âm cuối “c” và “t” khiến nhiều bạn không phân biệt rõ nên dùng âm “c” hay dùng âm “t” mới chính xác về mặt chính tả cũng như ý nghĩa của từ

Đặc cách nghĩa là gì?

Đặc cách sử dụng trong trường hợp cho ai đó hưởng một quyền lợi đặc biệt nào đó, không cần theo thể thức quy định thông thường.

Ví dụ: đặc cách lên chức, đặc cách cho giảm án

Đặt cách nghĩa là gì?

Đặt cách là từ sai chính tả tiếng Việt thế nên nó không có ý nghĩa gì về mặt nghĩa. Bạn nên lưu ý khi sử dụng từ này trong văn bản cũng như giao tiếp hàng ngày.

Từ đồng nghĩa với đặc cách

Cũng giống như một số từ khác, đặc cách cũng có một vài từ đồng nghĩa, diễn tả ý nghĩa tương tự như từ đặc cách

  • Ưu tiên: được chú ý trước nhất, trước những đối tượng khác, vì được coi trọng hơn hoặc là hưởng quyền ưu tiên trong một việc cụ thể nào đó.

Kết luận

Từ đặc cách hay đặt cách đúng chính tả đã có xâu trả lời. Bạn nên ghi chú lại tránh quên mất sự khác nhau cũng như ý nghĩa của hai từ này.

Chuyên mục Kiểm Tra Chính Tả đã tổng hợp rất nhiều thông tin liên quan tới cách dùng từ sao cho đúng, bạn có thể theo dõi chuyên mục này để có thể biết được cách dùng từ chuẩn xác nhất.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *