Văn khấn đất đai hàng tháng, đầu năm, cuối năm,…

5/5 - (2 bình chọn)

Văn khất đất đai, cách cúng, tạ lễ trong nhà chuẩn nhất 2025. Tổng hợp văn cúng khấn Thổ Địa, thỉnh vận may, điềm lành.

Ý nghĩa văn khấn đất đai

Theo ông bà ta khi xưa, làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thủy.

Theo đó, gia chủ cần chọn ngày tốt (Hoàng đạo, Sinh khí, Lộc mã, Giải thần,…) tránh ngày xấu (ngày Hắc đạo, Sát chủ, Thổ cấm, Trùng tang, Hùng phục,…) và phải chọn giờ Hoàng đạo để làm lễ động thổ (lễ cũng Thần đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó.

văn khấn đất đai
Văn khấn đất đai mục đích để cầu may mắn cho những người ở trong nhà

Sắm lễ cúng đất

Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn nhưng phải là con gà, đĩa xôi, hương, hoa quả, vàng mã,… Sau khi làm lễ gia chủ là người cắm cuốc bổ những nhát đầu tiên, trình với Thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó mới cho thợ đào. Trước khi khấn phải thắp nén nhang vái bốn phương, tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn.

Bài cúng thổ thần đất đai

Thần linh thổ địa táo phủ Hương phụng hiến, cúng giàng Chư Thánh chúng, tín chủ đầu thành, nghinh triệu thỉnh. Nguyên kỳ thần lực giáng hoa duyên. Các chân phương ngung sinh hoan hỷ. Khuông phù gia trạch bảo bình an, phúc thọ vĩnh miên miên, Thiết dĩ đàn duyên sơ khải, tịnh cúng phu traaffn, duy bài biện chi trang nghiêm, khủng vãng lai chi uế chược, bằng tư pháp thủy thần bỉ trần lao, tịnh uế chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Như lai công đức thủy, Danh vị cam lộ tương

Nhất trích sài đàn tràng, Cấu uế tất thanh thịnh

Án bắc đế tra, thiên thần lá na địa tra sa hạ (7 lần).

Thiết dĩ thần chủ, cung bằng ngũ phận dĩ tiềm thông, nhất khí huyền hư dụng cách, nhất tâm nhi biến đạt phu trần đăng trúc lễ sám thổ công, dực mông thần lực dĩ hộ trì, ngưỡng vọng uy linh nhi chứng giám tư thời. (Mỗ) tiết hữu (tín chủ). Tinh kỷ trì vì, doanh cư thử trạch, mỗi niệm quá du, vũ cử tá doanh, Vỉ can cấm kỵ, thức thời công động thổ, Xúc phạm thần minh, viên trần nhương săm chi nghi, ngưỡng tích bình an chi khánh, do thị kim nguyệt cát nhật, thỉnh mạnh pháp sư tựu phúc duyên sinh pháp đàn, nhất duyên tuân hành khoa phạm, tuyên diễn chân ngôn, nguyện tứ uy Quang giáng lâm pháp tịch, triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Ngũ phương địa chủ nguyên văn chi

Nguyện bằng tam bảo lực gia trì

Nguyễn tại kim thời lai giáng phó

Nam mô bộ bộ đế ly giá ly đá ly đát đa nga đá gia (7 lần).

Thượng lai nghinh thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chủng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh mệnh thừa thiên đế trức thuộc địa tư, bảo phương ngung, trạch sả chi chung. Chấn cương giới môn đình chi ngoại. Cung duy ngũ phương ngũ để, vạn phúc phu nhân cập bản sứ thần linh táo phủ, tinh chư quyến thuộc.

Duy nguyện bất chi kiển thỉnh, lân mẫn hữu tình chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Trức tư địa chủ, vị trấn phương ngung, kỷ cương lý chi ngũ phân, tác thần kỳ chi chúa tể,

Cung duy, đông phương, cửu di quân, Nam phương bất luyến quân, tây phương lục tuất quân, bắc phương ngũ hóa quân, trung ương tam thái quân, thổ hầu thổ bá quân, thổ mãnh thổ trọng, thổ khảm thổ khang, thổ lý, thổ tôn, thổ gia quyến thuộc.

Duy nguyện, đồng thừa pháp lực, vận thần uy, dáng phó hương duyên thụ tư cúng dàng.

 • Nhất tâm phụng thỉnh: Quyền tư lục hợp vị liệt tứ duy, khử hung ác chi tha phương, tập chinh tường ư thử giới, cung nguy ngũ phương thổ công, địa chủ thổ phủ thần kỳ, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ thần, cửu cung bát quái, táo thủ thần linh, cấm kỵ đảng thần nhất thiết uy linh.

Duy nguyện, uy quang bất sả, giáng phó đàn duyên thụ tư cúng đàng. Thượng lại triệu thỉnh trân ngôn tuyên dương dĩ kính, giáo hữu an tọa chân ngôn trì tụng.

Thần tức tòng không lai giáng hạ

Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

Tùy phương ứng hiện biến quang minh

Giáng phó gia đường an vị tọa.

Án tra ma sa hạ (3 lần).

An tọa chân ngồn tuyên dương dĩ kính, năng linh cúng cụ, nhất nhất vô biên, thượng hiến thánh từ, phủ thùy lạp phụ, tán chủ kiến thành thượng hương phụng hiến (chú biến thực cam lộ).

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng

Phổ thí pháp giới chư quần sinh

Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng,

Duy năng thành tựu phật công đức.

Án nga nga năng tam bà phiệt nhật la hộc (3 lần).

Thượng lai hiến cúng công đức, dĩ chu kim hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ xong).

Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, ngưỡng vọng thán từ phủ thùy thái lạp, kim hữu sớ văn dụng bằng hỏa hóa.

Án bạt đà lô lê chi linh sa hạ (7 lần).

(Nếu cúng dàng được thì thắp thêm năm ngọn đằng. Nếu không cúng thì lễ tạ hết nếu cúng thì bạch tiếp đường dưới).

Hiến đăng – Đăng phụng hiến, cùng dàng địa phủ tối u linh, tín chủ kiền tương. Đăng phụng hiến, Kim thời bảo diện Chiếu Quang minh, Trạch chủ bảo an linh. Đại Thánh phổ quang minh vương bồ.

 • Phù đang giả, phan hoa quan ảnh, đăng chúc giao huy hình như bắc đẩu chi quang minh, thể tựa nam tinh chi nãn diệu, thần tiên viên đổ, tầm ảnh nhi lai hiển thánh giao quang bỉnh cầu nhi trí, dĩ thử vô sở nguyện. Nhi tất tòng, dĩ thử cầu hữu sở nhi tất ứng. Thị tịch thanh phong, thấu lộ thụy đắc môn, bá tiên giả dĩ lai lâm, thiết linh quan nhi chứng giám, cung đối thần minh, đồng thanh tuyên tán.

Cần trì thử đăng, cúng dàng đông phương thanh đế thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phụ nguyện.

Mộc đức huy đằng diệu trấn phương

Bỉnh trừ tai ách chí vinh sương

Thanh long uất mậu an đông vị

Tòng bách kiên trinh bảo thọ trường

Đăng trúc dĩ nhiên kiến thành bái hiến.

Cẩn trì thử đăng, cúng dàng tây phương bạch đế, công địa chủ, phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phục nguyện

Phúc tinh thuận chữ điệu đoài phương

Kim đức huy đằng an rậu vị.

Hộ phù nhân vật dĩ khang cường,

Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến

 • Cẩn trì thử đăng cúng dàng bắc phương bắc đế, thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ thổ gia quyến thục phục nguyện.

Hắc tinh thủy đức chiếu thần linh

Đăng tận hung tà quỷ yêu hình

Huyền vũ nguy nguy an khảm vị

Khuông phù trạch xã bảo bình an.

Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.

 • Cẩn trì thử đăng, cúng dàng trung ương Hoàng đế, thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ. Thổ gia quyến thuộc phục nguyên.

Trung ương thổ khí trấn trung đình,

Vạn cổ trường tồn nhạc độc hình,

Bất nạn tứ phương huy thổ đức

Bảo phù gia trạch vinh khang linh,

Đăng chức dĩ nhiên kiền thành bái hịch.

 • Thị tịch nhiên thử giả đăng, giả thượng triệt thiên cung, bảo điện hạ cùng, dia phủ ư quan, phàm hữu hôn mê, tất gia chiếu diệu, ngã vị đăng chủ, y bằng thánh giáo, nhiên điểm minh đăng, khả dĩ khứ tai ách chi tiềm tiêu, khả dĩ trợ phúc, tinh chi lăng diệu, do lự quang minh, bất biến, u hiển lan thông, bất bằng ngã phật chi linh quang, hạt sử mê đồ chi phổ chiếu, giáo hữu phổ cúng dàng chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng,

Phổ thí pháp giới chư quân sinh,

Nhược dĩ minh đăng thân cúng dàng,

Duy năng thành tựu phật công đức.

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (7 lần).

Nam mô phổ cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3 lần).

Nam mô tiêu tai giáng kết tường Bồ tát ma ha tát (3 lần).

cúng đất đai
Bài văn khấn cúng Thổ thần đất đai

Văn khấn cúng đất đai trong nhà

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật;

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần;

Con kính lạy Quan Đương niên;

Con kính lạy các Tôn thần bản xứ;

Tín chủ (chúng) con là: ………

Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Tín chủ thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay con khởi tạo… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu.

Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền phù, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn lễ tạ đất

(Văn khấn này được dùng cho cả năm, tùy theo cúng vào lúc nào mà thay dổi ngày tháng cho phù hợp)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Chúng con là ……… Tuổi ………

Ngụ tại ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương, hoa, kim ngân, hoa quả, trà thuốc bày ra trước án. Thắp nén hương thơm kính mời: Ngài Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch, Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ trì cho chúng con và toàn gia vạn sự tốt lành, gia đạo an khang thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn cáo!

Lưu lại những cách cúng xe mới mua và văn khấn khi làm lễ. Đây cũng là bước quan trọng khi bạn mua xe mới đảm bảo bình an trên mọi cung đường.

Văn cúng đầu năm 2025

(Văn khấn đất đai trong nhà đầu năm, cuối năm)

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy:

– Quan đương xứ thổ địa chính thần

– Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần,

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, nhằm tiết… Chúng con là:…..

Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ thần linh Thổ Địa.

Gia đình chúng con nhờ có duyên lành mà đến an cư lạc nghiệp nơi này. Đội ơn thần linh Thổ địa che chở, ban ân, đất này được phong thủy yên lành, khí sung, mạch vượng, bốn mùa không hạn ách tai bay, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Trong ngoài ấm êm, toàn gia mạnh khỏe.

Nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức.

Cung kính nghĩ rằng thần linh Thổ địa sẽ tùy duyên ứng biến phù hộ cho gia đình chúng con được an cư, đạt được những điều mong ước, cho nhà cao cửa rộng, cho tăng tài tiến lộc, cho nhân vật hưng long.

Âm dữ dương đồng, dốc lòng cầu khấn, cúi xin soi tận, ý khẩn tâm thành.

Kính thỉnh Bản gia tiên tổ liệt vị chân linh đồng lai hâm hưởng. Cẩn cáo!

Nam mô A di đà Phật! (3 lần)

cách cúng đất đai trong nhà
Văn khấn đất đai trong nhà có thể áp dụng đầu năm hoặc cuối năm

Văn khấn đất đai hàng tháng

Hôm nay là ngày mùng 2 (hoặc 16) tháng …. năm ….

Gia chủ thành tâm xin dâng hương hoa quả, gạo muối, giấy tiền vàng bạc, bánh kẹo, …. cúng cho các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực này.

Vậy xin tất cả các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực này thọ nhận chứng minh ủng hộ cho gia chủ.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh (3 lần)

Mô Phật – Lễ vật của gia chủ có điều gì sơ sót, gia chủ xin tất cả các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực niệm tình, hoan hỉ tha thứ.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

(bài cúng này nguyện 2 lần)

Khi nhang sắp tàn, đọc:

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (7 lần)

Mô Phật – Lễ cúng tới đây đã kết thúc. Gia chủ xin tất cả các Chư Thần, Ông Bà, các vị khuất mày khuất mặt, cô bác đất đai trong khu vực ở đâu trở về đó, và cho gia chủ xin cáo thỉnh lễ vật.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh (3 lần)

(trộn gạo muối rải trước, đốt giấy tiền sau)

văn khấn tạ đất đầu năm
Văn khấn đất hàng tháng

Bài văn khấn số 6

(Văn khấn mượn nhà làm tuổi)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Quan Đương niên.

Con kính lạy các Tôn phần bản xứ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là……………

Ngụ tại:………………

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Vì tín chủ con khởi tạo… (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu.

Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Nhân có lễ vật tịnh tài dâng cúng, bày trên án tọa.

Tín chủ con thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa.

Ngài định phúc Táo quân, các ngài ĐÙI chúa long mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin: giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông Chủ thợ được chữ bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, t âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ lại xin phổ cáo với các vi tiền chủ hậu chủ và các vị hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, ‘Phảng phất ở trong khu vực này. Xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

tạ đất đầu năm
Bài văn khấn mượn nhà làm tuổi

Bài khấn cúng rẫy

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy:………. ( điền thông tin gia chủ)

Quan đương xứ thổ địa chính thần.

Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần.

Hôm nay là ngày……tháng……năm……., nhằm tiết …………

Chúng con là:…………………………

Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hoa quả, hương hoa phù tửu lễ bạc tâm thành trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ thần linh Thổ Địa.

Gia đình chúng con nhờ có duyên lành mà đến được đây để an cư lạc nghiệp. Đội ơn thần linh Thổ địa che chở, ban ân, đất này được phong thủy yên lành cũng như khí xung, mạch vượng, bốn mùa không hạn ách tai bay, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Phù hộ cho chúng con trong ngoài ấm êm, toàn gia mạnh khỏe. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Chúng con cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức cho chúng con.

Cung kính nghĩ rằng thần linh Thổ địa sẽ tùy duyên ứng biến phù hộ cho gia đình chúng con được an cư, cũng như đạt được những điều mong ước, cho nhà cao cửa rộng, cho tăng tài tiến lộc và cho nhân vật hưng long.

Âm dữ dương đồng, dốc lòng cầu khấn, cúi xin soi tận, ý khẩu tâm thành.

Kính thỉnh Bản gia tiên tổ liệt vị chân linh đồng lai hâm hưởng.

Cẩn cáo!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Cách cúng vườn, khấn đất chuẩn

Để thực hiện cúng vườn, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xem và chọn ngày đẹp để làm lễ cúng

Bước 2: Chuẩn bị lễ vật và mâm cúng vườn

Bước 3: Bày mâm cúng, chuẩn bị làm lễ

Bước 4: Đọc văn khấn

Bước 5: Hạ lễ, thụ lộc

Những câu hỏi liên quan

Tìm hiểu thêm về các câu hỏi liên quan đến việc cúng đất đai giúp bạn hiểu rõ và chuẩn bị mâm cúng chỉn chu hơn.

Cúng tạ đất vào ngày nào?

Lễ cúng đất đai có thể tổ chức ở mọi thời điểm trong năm. Bạn có thể làm hàng tháng, tạ đất đầu năm hay cuối năm đều được.

Cúng đầu năm vào ngày nào?

Tùy theo tuổi của từng người mà sẽ hợp với các ngày cúng đầu năm khác nhau. Bạn nên xem tuổi của bản thân đẻ biết hợp cúng đầu năm ngày nào.

Mâm cúng đất đai gồm những gì?

Một mâm cúng đất đầy đủ cần có:

 • Hương (nhang thơm)
 • 2 – 3 lọ hoa, mỗi lọ 5 bông
 • Trái cây (1 hoặc 2 dĩa tùy vào kích thước của bàn cúng)
 • Xôi
 • Gà luộc nguyên con (gà trống). Nếu không có gà, cúng lợn sữa hoặc chân trước của lợn luộc
 • Nửa lít rượu trắng và 3 chén rượu bên cạnh
 • 3 lá trầu, 3 quả cau

Kết luận

Các bài văn khấn đất đai đã được The POET Magazine tổng hợp chi tiết. Khi cúng khấn, hãy nhớ chuẩn bị chu toàn cả văn khấn lẫn mâm cúng để lễ cúng được chỉn chu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *