Văn khấn cúng xe mới mua | Cách cúng xe mới mua

Làm lễ, đọc văn khấn cúng xe mới mua đã trở thành một thủ tục cần thiết của người Việt Nam. Tuy nhiên, có rất nhiều người dù đọc văn khấn nhưng vẫn chưa nắm rõ ý nghĩa của việc cúng xe.

Ý nghĩa của việc cúng xe mới

Lễ cúng xe mới được chủ xe tổ chức với mong muốn xe bền bỉ, tránh gặp điều xui xẻo và luôn mang lại an toàn trên mọi nẻo đường. Việc này còn nhằm cầu cho việc làm ăn luôn thuận lợi, may mắn đối với những người kinh doanh, làm dịch vụ thông qua phương tiện này.

văn khấn cúng xe mới mua
Cúng xe mới mua nhằm cầu bình an, may mắn khi đi xe

Bên cạnh đó, buổi lễ cúng xe còn thể hiện sự tôn trọng về văn hóa ,truyền thống lâu đời và tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, gia tiên.

Mâm cúng xe gồm những gì?

Những lễ vật cúng xe máy mới mua, xe ô tô mới bao gồm:

 • Mâm ngũ quả
 • 3 cây nhang thơm, 3 cây nhang cúng lớn
 • Hoa cúng
 • Món mặn hoặc đồ lễ chay
 • Giấy tiền, vàng mã
 • 1 đĩa nhỏ gạo, muối
 • 1 bình trà và 3 hoặc 5 ly nhỏ
 • 1 bình rượu và 3 hoặc 5 ly nhỏ
 • 1 cốc nước trắng
 • Một cặp đèn cầy hoặc nến ly
 • Bánh, kẹo
cách cúng xe mới mua
Những lễ vật cần thiết khi cúng xe

Văn khấn cúng xe mới mua

Bài cúng xe mới có thể dùng để cúng cả xe ô tô lẫn xe máy. Có nhiều bài văn khấn khác nhau cho bạn lựa chọn. Hãy nhớ rằng điểm chung của các bài khấn này đều là cầu may khi lưu thông bằng xe cộ.

Văn khấn mua xe máy mới, xe ô tô mới cho gia đình – Bài số 1

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Con kính lạy các vị chư Phật, chư Bồ Tát ba đời khắp mười phương, các vị A La Hán, các vị Thánh Tăng, các vị Hộ Pháp, Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát, Thập vi Du Hành Hộ Pháp.

Con kính lạy chư vị Bản cảnh Thành Hoàng, các chư vị Thần linh, Thánh linh, Thần linh chủ quản, Công Tào Phán Quan, Ngũ Phương Không Hành, Du Hành Sứ Giả, Ngũ Lộ Hành Binh, Lý Vực Phán Quan.

Con kính lạy ngài Đương Niên Thiên Quan Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo Hành Binh Chi Thần, Lâm Tào Phán Quan.

Con kính lạy ngài Bản Gia Thổ Công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Định Phúc Thần Quân.

Con kính lạy các chư Hương linh, vong linh, vong nhơn trong khuôn viên bổn xứ của chúng con.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … Dương lịch (nhằm ngày… tháng… năm… Âm lịch).

Tại địa chỉ:…

Chúng con gồm: Con, tên là:…, sinh ngày… và… (nếu đã có).

Gia đình chúng con hội đủ phước duyên quý báu và có khả năng mua chiếc xe mang biển số…

Do:… đứng tên sở hữu, với mục đích sử dụng để…

Kính mong các ngài chứng minh cho chúng con. Mời các chư vị giá đáo đàn tràng thọ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho con cùng chiếc xe mang biển số… xuất hành được bình an và làm ăn luôn luôn tiện lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.

Xin các ngài gia hộ cho con cùng gia đình con được bình an khi vận hành chiếc xe này, cho khắp cơ thể lái, người đi xe và người đi đường.

Kính xin các oan gia trái chủ của con hóa giải những mối oan sai từ nhiều đời, không làm phương hại, tác động tiêu cực đến sự an toàn khi vận hành xe.

Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế nên có phạm phải lỗi lầm gì, kính mong các bậc bề trên thương tình lượng thứ.

Chúng con lòng thành kính cẩn cáo và lễ tạ.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

cúng xe máy mới mua đơn giản
Bài văn khấn xe dành cho cá nhân/gia đình

Bài cúng xe ô tô, xe máy mới mua – bài số 2

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.
Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, ngài Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân cùng tất cả các vị Chư Thần hiện diện nơi này.
Con xin kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ nhiều đời, các vị hương linh khuất mặt (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Hôm nay, ngày… tháng… năm… Dương lịch (nhằm ngày… tháng… năm… Âm lịch).
Con tên là: ……………. Hiện đang ở địa chỉ:……………..
Gia đình chúng con hội đủ phước duyên quý báu và có khả năng mua chiếc xe mang biển số………. của hàng……….số chỗ ngồi…………… màu sắc ………

Do:……………đứng tên sở hữu, với mục đích sử dụng để………….

Kính mong các ngài chứng minh cho chúng con. Mời các chư vị giá đáo đàn tràng thọ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho con cùng chiếc xe mang biển số…………….. xuất hành được bình an và làm ăn luôn thuận lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.

Xin các ngài gia hộ cho con cùng gia đình con được bình an khi vận hành chiếc xe này, cho cả người lái, người đi xe và người đi đường.

Kính xin các oan gia trái chủ của con hóa giải những mối oan sai từ nhiều đời, không làm phương hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn khi vận hành xe.

Chúng con trẻ người, non dạ, sự hiểu biết về thế giới tâm linh còn hạn chế nên có phạm phải lỗi lầm gì, kính mong các bậc bề trên thương tình lượng thứ.

Chúng con lòng thành kính cẩn cáo và lễ tạ.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần) + (3 vái)

Bài cúng xe hàng tháng
Văn cúng xe có thể dùng để cúng xe máy lẫn ô tô

Bài cúng xe máy, xe ô tô cho cá nhân, gia đình – Bài số 3

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, ngài Bản Xứ Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu cha mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Con là:… Ngụ tại….

Hôm nay là ngày…

Mời chư vị giá đáo đàng tràng thọ hưởng phẩm vật, độ trì cho con là… và chiếc xe mang biển số… xuất hành được bình an, làm ăn luôn luôn tiện lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.

Con xin tạ ơn!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Không chỉ mua xe, nếu bạn mua thêm tài sản như đất, bạn cũng cần đọc văn khấn đất đai và làm lễ cúng để cầu bình an, thuận lợi.

Lễ cúng xe mới cho cá nhân, gia đình – Bài số 4

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Con kính lạy các vị chư Phật, chư Bồ Tát ba đời khắp mười phương, các vị A La Hán, các vị Thánh Tăng, các vị Hộ Pháp, Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát, Thập vi Du Hành Hộ Pháp.

Con kính lạy chư vị Bản cảnh Thành Hoàng, các chư vị Thần linh, Thánh linh, Thần linh chủ quản, Công Tào Phán Quan, Ngũ Phương Không Hành, Du Hành Sứ Giả, Ngũ Lộ Hành Binh, Lý Vực Phán Quan.

Con kính lạy ngài Đương Niên Thiên Quan Tống Vương Hành Khiển, Ngũ Đạo Hành Binh Chi Thần, Lâm Tào Phán Quan.

Con kính lạy ngài Bản Gia Thổ Công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Định Phúc Thần Quân.

Con kính lạy các chư Hương linh, vong linh, vong nhơn trong khuôn viên bổn xứ của chúng con.

Con tên là:…

Thời điểm hôm nay: Ngày… tháng…năm…

Địa điểm (đường… phường… quận… thành phố… Việt Nam).

Nhân ngày con mua chiếc xe, biển số…, con sắm đồ cúng xe để dâng lên ông bà Tổ tiên, Thần linh, Thổ thần, các vong linh quanh quẩn chưa siêu thoát.

Con xin mời các ngài về tham gia đầy đủ và hưởng lễ vật. Con cũng cầu xin các ngài phù hộ cho xe ô tô được thượng lộ bình an, làm ăn được tấn tài tấn lộc, thuận buồm xuôi gió, mọi việc như ý.

Con xin tạ ơn các ngài!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

văn cúng xe hàng tháng
Bài văn cúng xe dành cho gia đình

Văn khấn mua xe máy mới, xe ô tô mới dành cho cơ quan doanh nghiệp

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần

Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần.

Con kính lạy Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các vị Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch, Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này.

Con kính lạy các vị Tiền chủ Hậu chủ Ngụ tại trong khu vực này.

Hôm nay là ngày……Tháng….. Năm…..

Tín chủ con là…………. Chức vụ:…………. tại CÔNG TY……………

Có địa chỉ:………….

Chúng con thành tâm sửa biện hương, hoa, trà quả, xôi, giò, rượu, gà và các thứ cúng dâng bày lên trước án. Con thành tâm kính mời ngài: Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần, Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, Ngài Đông trù tư mệnh Táo Phủ Thần Quân, các vị Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch, Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này về chứng giám lòng thành, thụ hưởng hương hoa lễ vật.

Con lại thành tâm kính mời các vị Tiền chủ, hậu chủ ngụ tại trong khu vực này về thụ hưởng hương hoa lễ vật.

Chúng con thưa rằng, CÔNG TY…………….. chúng con mới sắm được một chiếc xe Ô tô nhãn hiệu……., Biển kiểm soát:………….. để phục vụ cho việc…………… Kính mong các ngài về thụ hưởng hương hoa lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho chiếc xe luôn xuất hành được bình an và làm ăn luôn thuận lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.

Xin các ngài gia hộ cho CÔNG TY chúng con được bình an khi vận hành chiếc xe này, cho cả người lái, người đi xe và người đi đường.

Chúng con là những người trần mắt thịt, trong quá trình kinh doanh và thờ cúng có điều gì chưa được chu toàn kính mong các ngài lượng thứ. Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám. Khẩn cáo!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 vái)

văn khấn cúng xe máy mới mua
Văn khấn xe dành cho các cơ quan doanh nghiệp

Văn khấn cúng xe mới mua dịp đầu năm

Khi năm mới Tết đến, trước khi xuất hành năm mới, các gia đình, doanh nghiệp cũng thực hiện cúng khấn cho xe. Mong ước của họ thường là cầu năm nay thuận lợi, bình an và may mắn.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát!

Nam mô Đạo Tràng Pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát!

Con xin kính lạy các Chư Phật, Chư Bồ Tát Ba Đời khắp Mười Phương, các Vị A La Hán, các Vị Thánh Tăng, các Vị Hộ Pháp, Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát, Thập Vị Du Hành Hộ Pháp!

Con xin kính lạy Chư Vị Bản cảnh Thành Hoàng, các Chư Vị Thần Linh, Thánh Linh, Thần Linh Chủ Quản, Công Tào Phán Quan, Ngũ Phương Không Hành – Du Hành Sứ Giả, Ngũ Lộ Hành Binh, Lý Vực Phán Quan!

Ngài Đương Niên Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan! (lưu ý: mỗi năm sẽ có 1 quan hành khiển, năm Tân Sửu 2021 là Triệu Vương Hành Khiển)

Ngài Bản Gia Thổ Công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Định Phúc Thần Quân!

Con kính lạy các Chư Hương Linh – Vong Linh – Vong Nhơn trong khuôn viên bổn xứ của chúng con!

Hôm nay, ngày ……….. tháng ……….. năm …………..

nhằm ngày ……….. tháng ……….. năm …… (âm lịch)

Con tên:……………………

Hiện ở tại: ……………………

(Đối với doanh nghiệp, nói thêm tên của công ty)

Nhân dịp đầu năm mới (đầu tháng) … Con có sắm ít lễ vật cúng xe để dâng lên ông bà tổ tiên, thần linh, thổ thần, các vong linh quanh quẩn chưa siêu thoát. Con xin mời các ngài về tham dự đầy đủ và hưởng lễ vật. Con cũng cầu xin các ngài phù hộ cho xe con mang biển số … năm … (tháng…) được thượng lộ bình an, làm ăn được tấn tài tấn lộc, thuận buồm xuôi gió, mọi việc như ý.

Con xin tạ ơn các ngài!!!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (3 lần)

The Poet đã sưu tầm cách cầu nguyện thi tốt. Bạn có thể đọc lên trước khi lên xe di chuyển đến điểm thi để thuận lợi, làm bài tốt, đạt điểm như ý.

Bài cúng xe hàng tháng

Văn cúng xe hàng tháng là dùng để cúng ở những tháng tiếp theo sau lần làm lễ đầu tiên. Mục đích là để thể hiện mong muốn bình an khi di chuyển bằng xe.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Hôm nay, Ngày …… Tháng ……. Năm …….

Tên họ người chủ cúng xe: ……..

Cung Thỉnh: Chư vị Thần Linh, Thần hoàng bổn cảnh, Thổ Địa, chư thánh chư thần cư ngụ và cai quản nơi đây, những vong linh ở quanh đây.

Mời chư vị giá đáo đàng tràng thọ hưởng phẩm vật, hộ trì cho con là…… và chiếc xe mang biển số…….. xuất hành được bình an, làm ăn luôn thuận lợi, mọi việc tất thành, cầu tài được tài, cầu lợi đắc lợi.

Con xin tạ ơn!!!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 vái)

Cách cúng xe máy mới mua

Để cúng xe máy mới mua đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định ngày làm lễ cúng xe

Bước 2: Sắm sửa các lễ vật cần thiết cho buổi khấn, cúng

Bước 3: Sắp xếp mâm lễ vật cúng xe mới mua

Bước 4: Làm lễ khấn

Bước 5: Trả lễ

Lưu ý, khi trả lễ, nên rót rượu châm trà và mời nhận lễ cúng xe. Nên cúng xe ngoài sân hoặc ở không gian rộng rãi, thoáng mát. Chỉ khi có trường hợp bất khả kháng mới thực hiện lễ cúng trong nhà.

Những câu hỏi thường gặp

Theo dõi thêm các câu hỏi thường gặp giúp chủ xe hiểu hơn về quá trình cúng, khấn cho xe.

Mua xe mới có cần cúng không?

Có. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bạn nên làm một mâm cúng nhỏ đề nhờ cậy ông bà ông vải cho mình bình an, thuận lợi trên mọi cung đường.

Cúng xe máy mới mua trái cây gì?

Mâm trái cây cần thiết cho buổi khấn là mâm ngũ quả gồm 5 loại trái cây có màu sắc khác nhau. Đối với người dân miền Bắc, các loại trái cây thường có chuối, bưởi, đào, hồng và quýt.

Người miền Trung thường chưng các loại quả thanh long, chuối, dưa hấu, mãng cầu, dứa, sung, cam và quýt. Các loại quả trong mâm ngũ quả của người miền Nam bao gồm mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài, một số gia đình sẽ chưng cùng quả thơm.

Nên mua hoa gì để bỏ vào mâm cúng xe ô tô mới mua?

Hoa cúng xe nên là những loại hoa có màu sắc tươi, sáng, bông hoa nở rộ, không bị héo hay gãy cành. Trong đó, các loại hoa phổ biến thường được người dân Việt Nam chọn để cúng xe bao gồm:

 • Hoa cúc: Mang ý nghĩa tài lộc, may mắn và bình an
 • Hoa đồng tiền: Mang theo sự phú quý, cầu sức khỏe
 • Hoa cát tường: Cầu tiền bạc, cuộc sống đầy đủ, ấm no
lễ vật cúng xe máy mới mua
Một số loại hoa có thể dùng để cúng xe

Cúng xe nên quay đầu vào hay ra?

Khi cúng xe, bạn nên quay đầu xe hướng ra ngoài và đặt mâm cúng trước đầu xe. Nhiều người khi thắc mắc cúng xe quay đầu ra hay vô thì sẽ tìm hiểu thêm về hướng hợp với bản thân. Việc này giúp chủ xe có thể đón nhận được nhiều may mắn hơn.

Nên cúng xe mới vào ngày nào?

Tùy theo tuổi và mệnh của từng người mà sẽ hợp với các ngày khác nhau. Vì vậy, bạn cần xem ngày kỹ để chọn được ngày cúng xe phù hợp.

Có cần phải cúng xe hàng tháng hay không?

Không. Thông thường, các chủ xe sẽ thực hiện lễ cúng vào ngày mới mua xe và ngày đầu năm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện cúng xe hàng tháng nếu thường xuyên di chuyển bằng xe cộ.

Kết luận

Các bài văn khấu cúng xe mới mua và cách làm lễ cúng đã được The POET Magazine cập nhật chính xác. Bạn hãy nhớ sắm đầy đủ lễ vật để mâm cúng được chỉn chu, nhằm cầu may và tránh các rắc rối liên quan đến xe cộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *