Quyết nghị hay nghị quyết đúng chính tả?

Rate this post

Dùng từ quyết nghị hay nghị quyết mới là cách viết đúng chính tả sẽ được giải đáp cụ thể. Bài viết cũng giải thích ý nghĩa của từ và cách sử dụng cụ thể trong các trường hợp dành cho bạn đọc quan tâm.

Quyết nghị hay nghị quyết? Từ nào đúng chính tả?

Nghị quyết là từ viết đúng chính tả theo tiếng Việt.

quyết nghị hay nghị quyết
Sử dụng từ quyết nghị hay nghị quyết đúng chính tả?

Quyết nghị cũng viết đúng chính tả. Đây là cách viết ngược nhưng cũng có ý nghĩa và sử dụng trong các văn cảnh riêng. Tuy nhiên đây không phải từ thông dụng được dùng nhiều trong văn bản chính thống.

Nghị quyết nghĩa là gì?

Nghị quyết là các quyết định đã được thông qua và bạn hành ở hội nghị. Để ra được nghị quyết cần sự thảo luận của tập thể, những người tham gia.

Ví dụ về việc sử dụng từ nghị quyết:

  • Sau khi thảo luận 2 ngày, Đại hội đã thông qua nghị quyết…
  • Nghị quyết đề nghị sửa đổi hiến pháp…

Quyết nghị nghĩa là gì?

Quyết nghị là việt tập thể họp để bàn bạc để đi đến biểu quyết về việc đi đến quyết định cuối cùng trong vấn đề được đưa ra thảo luận.

Sau quyết nghị sẽ có nghị quyết được đưa ra.

Ví dụ về cách dùng từ:

  • Toàn bộ các đại biểu đã nhất trí quyết nghị.
  • Thời điểm đưa ra quyết nghị để lấy ý kiến đại biểu.

Lời kết

Quyết nghị hay nghị quyết mới là cách viết đúng đã có câu trả lời. Tìm hiểu cách viết những từ khác trong bài viết sau tại chuyên mục kiểm tra chính tả tiếng Việt của Thepoetmagazine để biết cách sử dụng.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *