“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ chém cá kình ở biển khơi” là câu nói của ai?

Rate this post

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ chém cá kình ở biển khơi” là câu nói nổi tiếng của Bà Triệu hay còn gọi là Triệu Thị Trinh – một nữ anh hùng Việt Nam trong lịch sử.

Câu nói đầy đủ của bà là “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta”.

Bà Triệu
Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc

Hoàn cảnh ra đời câu nói này khi giặc Ngô xâm lược nước ta, Bà Triệu không cam chịu kiếp sống nô lệ, muốn đứng lên đánh giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho đất nước.

Lúc sinh thời khi chỉ mới 15 tuổi, bà đã cùng anh trai Triệu Quốc Đạt tập hợp quân sĩ, mài gươm, học võ để khởi nghĩa, chống lại nhà Ngô.

Câu nói này thể hiện chí khí, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ của Triệu Thị Trinh. Bà không cam chịu sống dưới ách đô hộ của giặc, mà muốn cưỡi gió, đạp sóng, chém cá kình, thể hiện ý chí sắt đá, quyết tâm cao độ của mình.

Câu nói đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt Nam cho đến ngày nay. Nó thể hiện tinh thần bất khuất, ý chí quật cường của dân tộc ta trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *