Slogan BIDV: “Vững bước tiên phong, đồng hành phát triển”

Rate this post

Slogan của BIDV là “Vững bước tiên phong, đồng hành phát triển”, là tuyên ngôn mạnh mẽ thể hiện vị thế, cam kết và mục tiêu phát triển của BIDV. Câu khẩu hiệu chứa đựng ý nghĩa và thông điệp sâu sắc mà doanh nghiệp này mong muốn gửi gắm.

Là một trong những ngân hàng đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, BIDV mang theo sứ mệnh phụng sự quốc gia dân tộc. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, BIDV đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

BIDV slogan
BIDV slogan là Vững bước tiên phong, đồng hành phát triển

Câu slogan của BIDV có ý nghĩa là ngân hàng này luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn phát triển. Doanh nghiệp không ngừng đổi mới để cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính, giải pháp tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình.

Khẩu hiệu “Vững bước tiên phong, đồng hành phát triển” cũng là lời kêu gọi đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ nhân viên, thành một tập thể đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu chung là đưa BIDV ngày càng phát triển. Slogan BIDV là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp để hoàn thành xuất sắc mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam và khu vực, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Xem thêm slogan của các thương hiệu nổi tiếng tại The POET magazine:

👉 Slogan của Apple

👉 Slogan Vinfast

👉 Slogan của Nike

👉 Slogan Adidas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *