Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh là câu nói của ai?

Rate this post

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận và khẳng định vai trò tích cực, những đóng góp to lớn, cũng như năng lực to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Vậy giặc đến nhà đàn bà cũng đánh là câu nói của ai?

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh là câu nói của ai?

Hiện nay, câu nói vẫn chưa xác nhận đây là lời nói của ai cả, tuy nhiên truyền thống được bắt đầu từ cuộc khởi nghĩa của hai vị anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị, bởi trong cuộc nổi dậy hào hùng ấy, đa phần các tướng lĩnh đều là nữ nhi.

Vì thế câu tục ngữ “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” rất  quen thuộc với dân tộc Việt Nam. Nó đã được xây dựng suốt lịch sử giữ nước và dựng nước, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh là câu nói của ai
Câu nói nổi tiếng: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”

Tham khảo câu nói của Hai Bà Trưng thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường của hai bà nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trong các cuộc kháng chiến.

Ý nghĩa câu nói “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”

Để hiểu rõ được câu tục ngữ, bạn cần phải tìm hiểu ý nghĩa của từng từ trong câu:

  • Giặc: Là chỉ đạo quân chuyên đi cướp phá, xâm lăng, đánh chiếm và gây hại cho một vùng hoặc đất nước nào đó.
  • Nhà: Là nơi sinh sống của con người, nơi có gia đình yêu thương. Hiểu rộng hơn, nhà là một đất nước, một quốc gia có lãnh thổ rõ ràng.

Rồi bỗng một ngày, “giặc đến nhà” đã phá tan cảnh yên bình, thái bình của nhân dân. Đứng trước tình cảnh khốn khổ của dân, những người phụ nữ chân yếu tay mềm đã không chịu ngồi yên mà đứng dậy đấu tranh đánh đuổi bọn giặc ra khỏi “nhà”.

Với chút sức nhỏ bé cùng với tinh thần yêu nước nồng nàn, người phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh thân mình để đánh đuổi bọn giặc càng quấy, khiến bọn chúng khiếp sợ, rút quân về nước và trả lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, không chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm. Câu nói của chị Võ Thị Sáu là minh chứng sáng suốt cho tinh thần đó.

Lời kết

Câu tục ngữ “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” đã đi theo xuyên xuốt trong lịch sử dân tộc, là bằng chứng cho sự oai hùng, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam.

Xem thêm:

👉 Những câu nói của Bác về đoàn kết thôi thúc thế hệ trẻ tiến bước chống giặc bảo vệ tự do cho đất nước

👉 Anh Lý Tự Trọng đã gửi câu nói gì đến tuổi trẻ Việt Nam? Cùng tìm hiểu và suy ngẫm về trách nhiệm của mình đối với dân tộc và đất nước, kể cả trong thời bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *