Tổng hợp 500 câu ca dao tục ngữ và thành ngữ có từ ăn hay

5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp những ca dao tục ngữ có từ ăn thể hiện góc nhìn và những kinh nghiệm được tích lũy từ ngàn xưa. Ăn uống là một trong những nhu cầu căn bản của con người.

Thế nhưng ăn thế nào cho đúng, cho duyên không phải ai cũng biết. Tổng hợp hơn 500 câu ca dao tục ngữ sau sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện.

Những câu ca dao tục ngữ bắt đầu bằng chữ ăn

Gần 400 ca dao tục ngữ về ăn bắt đầu bằng từ này cho thấy từ xưa, ông bà đã rất quan tâm đến vấn đề này.

Đi vào tục ngữ ca dao, “ăn” không chỉ là hành động đưa thực phẩm lên miệng, nhai, nuốt. Nó còn là nhiều hình ảnh so sánh, ẩn dụ khác mang nhiều hàm ý như ca dao tục ngữ về giao tiếp.

 1. Ăn bánh trả tiền
 2. Ăn bánh vẽ
 3. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng
 4. Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi
 5. Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ
 6. Ăn bát cơm nhớ công ơn cha mẹ
 7. Ăn bát mẻ nằm chiếu manh
 8. Ăn Bắc nằm Nam
 9. Ăn bất thùng chi thình
 10. Ăn biếu ngồi chiếu cạp điều
 11. Ăn biếu ngồi chiếu hoa
 12. Ăn bòn dòn tay ăn mày say miệng
 13. Ăn bớt bát nói bớt lời
 14. Ăn bớt cơm chim
 15. Ăn bún thang cả làng đòi cà cuống
 16. Ăn cá bỏ lờ
 17. Ăn cá nhả xương ăn đường nuốt chậm
 18. Ăn cái rau trả cái dưa
 19. Ăn cám trả vàng
 20. Ăn càn nói bậy
 21. Ăn canh không chừa cặn
 22. Ăn cạnh nằm kề
 23. Ăn cay uống đắng
 24. Ăn cáy bưng tay
 25. Ăn cắp ăn nẩy
 26. Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt
 27. Ăn cầm chừng
 28. Ăn cận ngồi kề
 29. Ăn cây nào rào cây nấy
 30. Ăn cây táo rào cây nhãn
 31. Ăn cây táo rào cây sung
 32. Ăn cây táo rào cây xoan
 33. Ăn chả bõ nhả
 34. Ăn cháo báo hại cho con
 35. Ăn cháo đá bát
 36. Ăn cháo đái bát
 37. Ăn cháo để gạo cho vay
 38. Ăn cháo lá đa
 39. Ăn cháo lú
 40. Ăn cháo thí
 41. Ăn chay nằm đất
 42. Ăn chay niệm Phật
 43. Ăn chắc mặc bền
 44. Ăn chắc mặc dày
 45. Ăn chẳng bõ nhả
 46. Ăn chẳng cầu no
 47. Ăn chẳng có khó đến mình
 48. Ăn chẳng có khó đến thân
 49. Ăn chẳng đến no lo chẳng đến phận
 50. Ăn chẳng hết thết chẳng khắp
 51. Ăn chẳng nên đọi nói chẳng nên lời
 52. Ăn chắt để dành
 53. Ăn chân sau cho nhau chân trước
 54. Ăn châu chấu ỉa ông voi
 55. Ăn chì cho, buôn thì so
 56. Ăn cho đều kêu cho sòng
 57. Ăn cho đều tiêu cho sòng
 58. Ăn cho no đo cho thẳng
 59. Ăn cho sạch, bạch cho thông
 60. Ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột
 61. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
 62. Ăn chung mủng riêng
 63. Ăn chung ở chạ
 64. Ăn chung ở lộn
 65. Ăn chuối không biết lột vỏ
 66. Ăn chưa no, lo chưa tới
 67. Ăn chưa sạch, bạch chưa thông
 68. Ăn chưa tàn miếng trầu
 69. Ăn chực đòi bánh chưng
 70. Ăn chực nằm chờ
 71. Ăn chực nằm nhà ngoài
 72. Ăn có chỗ, đỗ có nơi
 73. Ăn có giờ, làm có buổi
 74. Ăn có mời, làm có khiến
 75. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 76. Ăn có nơi, chơi có chốn
 77. Ăn có nơi, ngồi có chốn
 78. Ăn có sở, ở có nơi
 79. Ăn có thời, chơi có giờ
 80. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng
 81. Ăn cỗ có phần
 82. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau
 83. Ăn cỗ là tổ việc làng
 84. Ăn cỗ muốn chòi mâm cao
 85. Ăn cỗ ngồi áp vách, ăn khách ngồi thành bàn
 86. Ăn cỗ nói chuyện đào ao
 87. Ăn cỗ phải lại mâm
 88. Ăn cỗ tìm đến, đánh nhau tìm đi
 89. Ăn cơm chùa ngọng miệng
 90. Ăn cơm chúa múa tối ngày
 91. Ăn cơm chưa biết trở đầu đũa
 92. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 93. Ăn cơm còn có đổ
 94. Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày
 95. Ăn cơm hom, ngủ giường hòm
 96. Ăn cơm hớt thiên hạ
 97. Ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không nhạc
 98. Ăn cơm không rau như đánh nhau không người gỡ
 99. Ăn cơm không rau như đau không thuốc
 100. Ăn cơm làm cỏ chăng bỏ đi đâu
 101. Ăn cơm lừa thóc, ăn cóc bỏ gan
 102. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
 103. Ăn cơm nguội, nằm nhà ngoài
 104. Ăn cơm người, nằm nhà ngoài
 105. Ăn cơm nhà nọ, kháo cà nhà kia
 106. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
 107. Ăn cơm nhà vác bài ngà cho quan
 108. Ăn cơm nhà, vác ngà voi
 109. Ăn cơm phải biết trở đầu đũa
 110. Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật
 111. Ăn cơm tấm, ấm ổ rơm
 112. Ăn cơm tấm nói chuyện triều đình
 113. Ăn cơm thừa canh cặn
 114. Ăn cơm trước kẻng
 115. Ăn cơm vào mẹt, uống nước vào mo
 116. Ăn cơm với cà là nhà có phúc
 117. Ăn cơm với cá, cơm chó còn đâu
 118. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 119. Ăn cơm với mắm phải ngắm về sau
 120. Ăn cơm với rau phải ngắm sau ngắm trước
 121. Ăn củ ủ nhiều
 122. Ăn của bụt, thắp hương thờ bụt
 123. Ăn của chùa phải quét lá đa
 124. Ăn của ngon, mặc của tốt
 125. Ăn của người ta rồi ra phải trả
 126. Ăn của người vâng hộ người
 127. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
 128. Ăn cùng chó, nói xó cùng ma
 129. Ăn cướp cơm chim
 130. Ăn k*t không biết thối
 131. Ăn dò sau cho dò trước
 132. Ăn dơ ở bẩn
 133. Ăn dùa thua chịu
 134. Ăn dưa chừa rau
 135. Ăn dứa đằng đít, ăn mít đằng đầu
 136. Ăn dưng ở nể
 137. Ăn đã vậy, múa gậy làm sao
 138. Ăn đàn anh, làm đàn em
 139. Ăn đằng sóng nói đằng gió
 140. Ăn đất nằm sương
 141. Ăn đầu ăn đuôi
 142. Ăn đầu sóng nói đầu gió
 143. Ăn đấu làm khoán
 144. Ăn đấu trả bồ
 145. Ăn đậu nằm nhờ
 146. Ăn đậu ở nhờ
 147. Ăn đây nói đó
 148. Ăn đầy bụng ỉa đầy bồ
 149. Ăn đầy mồm đầy miệng
 150. Ăn đến nơi làm đến chốn
 151. Ăn đều tiêu sòng
 152. Ăn đi ăn lại, ăn tái ăn hồi
 153. Ăn đói mặc rách
 154. Ăn đói nằm co
 155. Ăn đói qua ngày, ăn vay nên nợ
 156.  Ăn đổ ăn vãi
 157. Ăn đổ làm vỡ
 158. Ăn đồng chia đủ
 159. Ăn đỡ làm giúp
 160. Ăn đời ở kiếp
 161. Ăn đợi nằm chờ
 162. Ăn đưa xuống, uống đưa lên
 163. Ăn được ngủ được là tiên
 164. Ăn đường nằm chợ
 165. Ăn đường ngủ chợ
 166. Ăn gạo tám chực đình đám mới có
 167. Ăn giỗ ngồi áp vách, có khách ngồi thành bàn
 168. Ăn gỏi chẳng cần lá mơ
 169. Ăn gỏi không cần lá mơ
 170. Ăn gỏi không lá me
 171. Ăn gửi nằm nhờ
 172. Ăn ha hả, trả ngùi ngùi
 173. Ăn hại đái nát
 174. Ăn ham chắc mặc ham bền
 175. Ăn hàng con gái, đái hàng bà lão
 176. Ăn hàng ngủ quán
 177. Ăn hết cả phần con phần cháu
 178. Ăn hết cả phần cơm chó
 179. Ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vợ
 180. Ăn hết mâm trong ra mâm ngoài
 181. Ăn hết nạc vạc đến xương
 182. Ăn hết nạc vạc tới xương
 183. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 184. Ăn hết nước hết cái
 185. Ăn hết phần chồng phần con
 186. Ăn hiền ở lành
 187. Ăn hơn hờn thiệt
 188. Ăn hơn nói kém
 189. Ăn hương ăn hoa
 190. Ăn ít mau tiêu, ăn nhiều tức bụng
 191. Ăn ít ngon nhiều
 192. Ăn ít ngon nhiều, ăn đều tiêu sòng
 193. Ăn ít no dai
 194. Ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói
 195. Ăn ké ở đậu
 196. Ăn khêu hai, ngồi dai khêu một
 197. Ăn khi đói, nói khi hay
 198. Ăn khi đói, nói khi say
 199. Ăn khoai cả vỏ
 200. Ăn khoai lang trả tiền bánh rán
 201. Ăn khoan ăn thai vừa nhai vừa nghĩ
 202. Ăn không biết chùi mép
 203. Ăn không biết dở đầu đũa
 204. Ăn không biết lo, của kho cũng hết
 205. Ăn không biết no lo chẳng tới
 206. Ăn không biết trở đầu đũa
 207. Ăn không ngồi rồi lở đồi lở núi
 208. Ăn không nói có
 209. Ăn không rau như đau không thuốc
 210. Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc cũng bồng em
 211. Ăn kĩ làm dối
 212. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
 213. Ăn lãi tuỳ chốn, bán vốn tuỳ nơi
 214. Ăn làm sao nói làm vậy
 215. Ăn lạt mới biết thương mèo
 216. Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền
 217. Ăn lắm hết ngon, nói lắm hết lời khôn
 218. Ăn lắm ỉ* nhiều
 219. Ăn lắm thèm nhiều
 220. Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó
 221. Ăn lắm trả nhiều
 222. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 223. Ăn lấy đặc, mặc lấy dày
 224. Ăn lấy đời, chơi lấy thì
 225. Ăn lấy hương lấy hoa
 226. Ăn lấy no, mặc lấy ấm
 227. Ăn lấy thơm, lấy tho chứ không lấy no, lấy béo
 228. Ăn lấy vị chứ ai lấy bị mà mang
 229. Ăn lên bắc, chạy giặc xuống nam
 230. Ăn liều tiêu bậy
 231. Ăn lỗ miệng, liệng lỗ trôn
 232. Ăn lỗ miệng, tháo lỗ trôn
 233. Ăn lời tuỳ vốn bán vốn tuỳ nơi
 234. Ăn lời từng vốn bán vốn từng nơi
 235. Ăn lúa tháng năm, trông trăng rằm tháng tám
 236. Ăn lúc đói, nói lúc hay
 237. Ăn lúc đói, nói lúc say
 238. Ăn mắm khát nước
 239. Ăn mắm lắm cơm
 240. Ăn mắm mút dòi
 241. Ăn mắm phải ngắm về sau
 242. Ăn mắm phải nhắm chén cơm
 243. Ăn mặn khát nước
 244. Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối
 245. Ăn miếng chả, giả miếng nem
 246. Ăn mít bỏ xơ, ăn cá bỏ lờ
 247. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng
 248. Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân
 249. Ăn một mình thì tức, làm một mình thì bực
 250. Ăn muối còn hơn ăn chuối chết
 251. Ăn mướp bỏ xơ
 252. Ăn nạc bỏ cùi
 253. Ăn nên nợ, đỡ nên ơn
 254. Ăn ngay nói thẳng, chẳng sợ mất lòng
 255. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 256. Ăn ngồi tựa bức vách, có khạch bảo ngụ cư
 257. Ăn nhà chú, ngủ nhà cô
 258. Ăn nhà diệc, việc nhà cò
 259. Ăn nhồm nhoàm như voi ngốn cỏ
 260. Ăn nhờ sống gởi
 261. Ăn như bò ngốn cỏ
 262. Ăn như cũ ngủ như xưa
 263. Ăn như gấu ăn trăng
 264. Ăn như hà bá đánh vực
 265. Ăn như hộ pháp cắn trắt
 266. Ăn như hủi ăn thịt mỡ
 267. Ăn như hùm như hổ
 268. Ăn như kễnh đổ đó
 269. Ăn như mèo
 270. Ăn như mõ khoét
 271. Ăn như Nam Hạ vác đất
 272. Ăn như quỷ phá nhà chay
 273. Ăn như rồng cuốn, làm như cà cuống lội ngược
 274. Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa
 275. Ăn như tằm ăn dâu
 276. Ăn như tằm ăn lẽn
 277. Ăn như tằm ăn rỗi
 278. Ăn như thần trùng đổ đó
 279. Ăn như thúng lủng khu
 280. Ăn như thuỷ tề đánh vực
 281. Ăn như thuyền chở mã như ả chơi trăng
 282. Ăn như tráng làm như lão
 283. Ăn như vạc
 284. Ăn như xáng xúc làm như lục bình trôi
 285. Ăn no hôm trước lo được hôm sau
 286. Ăn no lại ngồi mười đời không khá
 287. Ăn no lòng, đói mất lòng
 288. Ăn nồi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào
 289. Ăn nơi nằm chốn
 290. Ăn ốc nói mò
 291. Ăn ốc nói mò, ăn măng nói mọc, ăn cò nói bay
 292. Ăn ở có giời
 293. Ăn ở như bát nước đầy
 294. Ăn ở như chó với mèo
 295. Ăn ở trần, mần mặc áo
 296. Ăn ớt nói càn
ca dao tục ngữ về ăn
Ăn uống là vấn đề luôn được chú trọng trong ca dao tục ngữ

100 câu thành ngữ có từ ăn truyền trong dân gian

Ngoài tục ngữ về ăn thì cũng có khá nhiều câu thành ngữ liên quan. Đây chưa phài là kinh nghiệm đúc kết mà chỉ là các câu nói quen dùng về từ ăn.

thành ngữ có từ ăn
Khám phá một số câu thành ngữ có từ ăn

Tuy nhiên, thành ngữ ăn khi được sử dụng trong văn cảnh phù hợp sẽ được làm rõ nghĩa.

 1. Ăn nhai không kịp
 2. Ăn mận trả đào
 3. Ăn lông ở lỗ
 4. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc
 5. Ăn không được, đạp đổ
 6. Ăn không được, phá cho hôi
 7. Ăn không kịp nuốt
 8. Ăn không kịp thở
 9. Ăn không nên đọi, nói không nên lời
 10. Ăn không nên, làm không ra
 11. Ăn không ngon, ngủ không yên
 12. Ăn không ngồi rồi
 13. Ăn lường ăn quỵt, vỗ đít chạy làng
 14. Ăn mày cầm tinh bị gậy
 15. Ăn mày chẳng tày giữ bị
 16. Ăn mày đánh đổ cầu ao
 17. Ăn mày đòi xôi gấc
 18. Ăn mày không tày giữ bị
 19. Ăn mày lại hoàn bị gậy
 20. Ăn mày mà đòi xôi gấc
 21. Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con
 22. Ăn mày quen ngõ
 23. Ăn mật trả gừng
 24. Ăn nhạt mới biết thương mèo
 25. Ăn nhiều ăn ít Ăn bằng quả quýt cho nó cam
 26. Ăn nhịn để dành
 27. Ăn nhịn để dè
 28. Ăn nhờ ở đậu
 29. Ăn nhờ ở đợ
 30. Ăn nhờ ở trọ
 31. Ăn no mặc ấm, ngẫm kẻ cơ hàn
 32. Ăn no ngủ kĩ
 33. Ăn mòn bát mòn đũa
 34. Ăn mòn bát vẹt đũa
 35. Ăn mòn đũa mòn bát
 36. Ăn no ngủ kĩ, chẳng nghĩ điều gì
 37. Ăn no ngủ kĩ, chổng tĩ lên trời
 38. Ăn no phè phỡn
 39. Ăn nói chết cây gẫy cành
 40. Ăn oản của chùa phải quét lá đa
 41. Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó
 42. Ăn dầm nằm dề
 43. Ăn phải bùa mê cháo lú
 44. Ăn ở với nhau như bát nước đầy
 45. Ăn ngược nói ngạo
 46. Ăn ngược nói xuôi
 47. Ăn ngon ngủ kĩ
 48. Ăn ngọn nói hớt
 49. Ăn bậy nói càn
 50. Ăn bền tiêu càn
 51. Ăn ngọt trả bùi
 52. Ăn bữa hôm lo bữa mai
 53. Ăn bữa sáng dành bữa tối
 54. Ăn bữa sáng lo bữa tối
 55. Ăn bữa trưa chừa bữa tối
 56. Ăn bóng nói gió
 57. Ăn bốc ăn bải
 58. Ăn bơ làm biếng
 59. Ăn miếng ngon, chồng con trả người
 60. Ăn miếng ngon, nhớ chồng con ở nhà
 61. Ăn miếng ngọt, trả miếng bùi
 62. Ăn miếng trả miếng
 63. Ăn giấy bỏ bìa
 64. Ăn gió nằm sương
 65. Ăn no quầng mỡ
 66. Ăn no vác nặng
 67. Ăn no lấp mề
 68. Ăn no lo đặng
 69. Ăn no lo được
 70. Ăn một nơi, ấp một nơi
 71. Ăn một nơi, nằm một chốn
 72. Ăn một nơi, ngủ một nẻo
 73. Ăn một thời, chơi một thì
 74. Ăn no béo mỡ
 75. Ăn no cho tiếc
 76. Ăn no dửng mỡ
 77. Ăn no đến cổ còn thèm
 78. Ăn no giậm chuồng
 79. Ăn ngay ở lành
 80. Ăn ngay ở thật
 81. Ăn ngập mặt ngập mũi
 82. Ăn ngon mặc đẹp
 83. Ăn nay lo mai
 84. Ăn năn thì sự đã rồi
 85. Ăn nên đọi nói nên lời
 86. Ăn nên làm ra
 87. Ăn nhiều nuốt không trôi
 88. Ăn nhiều ở chẳng bao nhiêu
 89. Ăn một bát, hát một câu
 90. Ăn một, đền mười
 91. Ăn một đọi, nói một lời
 92. Ăn một đời, chơi một thì
 93. Ăn một lại muốn ăn hai
 94. Ăn một mâm, nằm một chiếu
 95. Ăn một mâm, nằm một giường
 96. Ăn một miếng, tiếng cả đời
 97. Ăn một miếng, tiếng để đời
 98. Ăn một miếng, tiếng một đời
 99. Ăn kiêng nằm cữ
 100. Ăn la ăn liếm

Ăn uống là nhu cầu căn bản nhưng không phải muốn ăn khi nào thì ăn, muốn ăn gì cũng được. Khi ăn cũng phải biết chọn lựa, biết phân chia hợp lý. Tìm hiểu thêm thành ngữ nói về tiết kiệm để thấy tầm quan trọng của điều này.

Tổng hợp ca dao có từ ăn ý nghĩa nhiều hình ảnh

Việc ăn uống như thế nào đi vào ca dao tục ngữ về ăn uống với nhiều góc nhìn. Đây có thể là những lời khuyên, cũng có thể là lời than thân trách phận của người xưa.

Tuy nhiên, cũng như những bài ca dao ru con ngủ, các câu nói về từ “ăn” luôn nhiều hình ảnh và ý nghĩa:

 1. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
 2. Có khó mới có miếng ăn
  Không dưng ai dễ đem phần đến cho
 3. Miếng ăn là miếng tồi tàn
  Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu
 4. Muốn cho ngũ tạng được yên
  Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau.
 5. Mẹ mong gả thiếp về vườn
  Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh.
 6. Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?
  Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!
 7. Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?
  Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!
 8. Bậu ra bậu lấy ông câu
  Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu
  Kho tiêu, kho ớt, kho hành.
  Kho ba lượng thịt để dành mà ăn…
 9. Điên điển mà đem muối chua
  Ăn cặp cá nướng đến vua cũng thèm.
 10. Mùa hè ăn cá sông, mùa đông ăn cá biển.
 11. Ai về ăn nhút Thanh Chương
  Dừng chân nếm thử vị tương Nam Đàn.
 12. Gặp nhau ăn một miếng trầu
  Mai ra đường cái gặp nhau ta chào.
 13. Bữa ăn có cá cùng canh
  Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.
 14. Má ơi đừng đánh con đau
  Để con bắt ốc hái rau má nhờ
  Má ơi đừng đánh con hoài
  Để con bắt ốc hái xoài mà ăn.
 15. Tiện đây ăn một miếng trầu
  Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.
 16. Cá không ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
 17. Con cò mà đi ăn đêm,
  Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
  Ông ơi, ông vớt tôi nao,
  Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
  Có xáo thì xáo nước trong,
  Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
ca dao có từ ăn
Sưu tầm ca dao tục ngữ có từ ăn ý nghĩa

XEM THÊM: Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ về trách nhiệm giúp bạn có ý thức hơn với chính bản thân, gia đình và xã hội.

Kết luận

The Poet sưu tầm những câu ca dao tục ngữ có từ ăn để bạn hiểu thêm cái nhìn của ông bà về vấn đề này. Ý nghĩa răn đe, giáo dục được thể hiện trong từng câu từng chữ giúp con người thêm hoàn thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *