Tuyệt chủng hay Tiệt chủng là đúng chính tả?

Rate this post

Tuyệt chủng hay Tiệt chủng từ nào đúng chính tả? Để check chính tả tiếng Việt bạn có thể đọc ngay bài viết sau đây của The POET magazine.

Tuyệt chủng hay Tiệt chủng? Từ nào đúng chính tả?

Tuyệt chủng là từ đúng chính tả và có ý nghĩa trong từ điển tiếng Việt, còn tiệt chủng là từ sai chính tả. Cả hai từ đều có phát âm tuyệt và tiệt giống nhau nên thường bị nhầm lẫn.

Tuyệt chủng nghĩa là gì?

Tuyệt chủng là động từ chỉ việc bị mất hẳn nòi giống.

Tuyệt chủng hay Tiệt chủng
Tuyệt chủng hay Tiệt chủng đúng chính tả

Một số câu nói có dùng từ tuyệt chủng:

  • Nhiều loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn và phá rừng.
  • Chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài động thực vật quý hiếm.
  • Bảo tồn đa dạng sinh học là trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhằm ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài.

Tiệt chủng nghĩa là gì?

Tiệt chủng là từ sai chính tả và không phải là một từ chính xác trong tiếng Việt.

Khi nào thì nên sử dụng từ tuyệt chủng

  • Nên sử dụng từ tuyệt chủng trong những trường hợp sau:
    Khi nói về sự mất đi hoàn toàn của các loài động thực vật, đây là nghĩa phổ biến nhất của từ tuyệt chủng.
  • Khi sử dụng trong ngữ cảnh trang trọng: Từ tuyệt chủng thường được sử dụng trong văn viết, trong các văn bản khoa học, báo chí, hay trong các bài phát biểu chính thức.

Từ có liên quan khác

Để tìm từ đồng nghĩa thay thế cho từ tuyệt chủng bạn có thể sử dụng từ tuyệt diệt:

  • Loài khủng long khổng lồ đã tuyệt diệt từ hàng triệu năm trước do biến đổi khí hậu.
  • Chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài.

Lời kết

Tuyệt chủng hay tiệt chủng, trong từ điển tiếng Việt chỉ có một cụm từ có nghĩa là tuyệt chủng, còn từ tiệt chủng là cách viết bị sai.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *