Khúc mắc hay Khuất mắc hay Khuất mắt là đúng chính tả?

Rate this post

Khúc mắc hay khuất mắc hay khuất mắt? Đâu là từ viết đúng chính tả và có ý nghĩa gì? The POET magazine sẽ giúp bạn sửa lỗi chính tả online ngay sau đây.

Khúc mắc hay khuất mắc hay khuất mắt? Từ nào đúng?

Khúc mắc và khuất mắt là từ đúng chính tả, có ý nghĩa trong từ điển còn từ khuất mắc là sai chính tả. Tuy nhiên, hai từ khúc mắc lẫn khuất mắt có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Khúc mắc nghĩa là gì?

Khúc mắc nghĩa là đang có chuyện khó, chưa thể giải quyết hoặc chưa thế nói ra.

Từ đồng nghĩa: Uẩn khúc.

Các ví dụ có dùng từ khúc mắc:

  • Giữa tôi và Hoa có khúc mắc, chúng tôi không thể cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau được.
  • Em đang có khúc mắc trong công việc cần được sếp hỗ trợ.
  • Khúc mắc giữa tôi và mẹ đã có từ lâu, chúng tôi đều không muốn nói chuyện với nhau.
Khúc mắc hay Khuất mắc hay Khuất mắt
Khúc mắc, Khuất mắc, Khuất mắt từ nào đúng chính tả?

Khuất mắt nghĩa là gì?

Khuất mắt là tính từ miêu tả sự xa vắng, không nhìn thấy. Từ này mang ý nghĩa tiêu cực để nói về những thứ người nói không thích.

Một số ví dụ có sử dụng từ khuất mắt:

  • Mày đi cho khuất mắt tao.
  • Đem đi khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến anh ta.
  • Đi đâu khuất mắt thì đi, đừng lảng vảng trước mặt tôi.

Khuất mắc nghĩa là gì?

Khuất mắc là từ sai chính tả và không có nghĩa. Từ này bị nhầm với hai từ trên bởi cách phát âm tương đồng nhau.

Lời kết

Khúc mắc và khuất mắt là cách viết đúng nhưng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Để tránh nhầm lẫn khi giao tiếp bạn hãy ghi nhớ và phân biệt hai từ này.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *