Tự tôn hay tự trọng đúng chính tả?

Tự tôn – tự trọng sử dụng từ nào mới đúng và mang ý nghĩa gì khiến nhiều người băn khoăn. Check chính tả ngay tại The POET magazine để phân tích cụ thể nghĩa của hai cụm từ trên và cách dùng phù hợp với từng ngữ cảnh.

Tự tôn – tự trọng: từ nào đúng chính tả?

Tự tôn – tự trọng là hai từ đồng nghĩa và đều viết đúng chính tả. Bạn có thể sử dụng một trong hai cụm từ trên để diễn đạt chung một ý nghĩa của câu.

tự tôn hay tự trọng
Sử dụng từ tự tôn hay tự trọng mới là đúng?

Tự tôn nghĩa là gì?

Tự tôn trước đây được người xưa hiểu theo ý nghĩa là cháu trai thừa tự, nối nghiệp ông bà. Ví dụ như: tự tôn của nhà họ Lê (tức là cháu trai thừa tự của nhà họ Lê).

Ngoài ra, còn mang ý nghĩa là tự tôn trọng chính bản thân mình, không để ai xem thường, coi khinh.

Ví dụ: Con người Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc. (Câu này có nghĩa người dân đất nước Việt Nam luôn có ý chí bảo vệ đất nước, lãnh thổ và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc).

Tự trọng nghĩa là gì?

Tự trọng là từ đồng nghĩa với tự tôn, mang ý nghĩa là coi trọng, giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình.

Ví dụ cụ thể như: Anh Nghĩa là người có lòng tự trọng cao. (Câu này muốn nói anh Nghĩa là người luôn coi trong và giữ gìn phẩm cách, danh dự của bản thân).

Tổng kết

Tự tôn – tự trọng là hai từ đồng nghĩa nên bạn có thể sử dụng một trong hai cụm từ trong câu để diễn đạt chung ý nghĩa. Cách sử dụng từ ngữ đúng nhất liên tục cập nhật tại trang web để bạn có những kiến thức hữu ích về từ vựng mỗi ngày.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *