Tri thức hay trí thức đúng chính tả?

Tri thức hay trí thức là hai danh từ chỉ khác nhau một dấu sắc (tri và trí) nên khiến nhiều người phân vân trong cách sử dụng.

Vậy hai cụm từ này có ý nghĩa gì, được sử dụng trong ngữ cảnh nào, tìm hiểu ngay tại chuyên mục kiểm tra lỗi chính tả The Poet.

Tri thức hay trí thức? Từ nào đúng chính tả?

Tri thức – trí thức đều là hai cụm từ viết đúng chính tả và xuất hiện trong từ điển tiếng Việt. Mỗi cụm từ mang một ý nghĩa khác nhau.

tri thức và trí thức
Phân biệt hai cụm từ tri thức và trí thức

Do đó, bạn cần hiểu rõ để biết cách sử dụng phù hợp trong từng ngữ cảnh.

Tri thức có nghĩa là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, tri thức là những hiểu biết có hệ thống về xã hội hoặc các sự vật, hiện tượng tự nhiên. Để có tri thức, chúng ta phải không ngừng học hỏi, tìm hiểu, đúc kết kinh nghiệm, kiến thức trong học tập, cuộc sống và công việc.

Ví dụ:

  • Nền tảng tri thức khoa học
  • Những con người đi chinh phục tri thức của nhân loại

Trí thức có nghĩa là gì?

Trí thức là người có kiến thức chuyên sâu về một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau. Người này chuyên làm việc đầu óc, có tri thức chuyên môn giỏi để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.

Ví dụ:

  • Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là nhà trí thức yêu nước vĩ đại.
  • Giới trí thức đóng vai trò quan trong trọng quá trình công nghiệp hóa, xã hội hóa đất nước.

Tổng kết

Như vậy, tri thức – trí thức là hai từ mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bạn cần hiểu rõ và biết cách sử dụng từ phù hợp với ngữ cảnh.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *