Trang trãi hay trang trải đúng chính tả?

Rate this post

Trang trãi hay trang trải đúng chính tả. Cùng Cảnh sát chính tả The POET magazine tìm hiểu nghĩa của từ và xác định từ đúng.

Trang trãi hay trang trải đúng chính tả?

Theo từ điển Tiếng Việt, trang trải là từ đúng và có nghĩa. Còn trang trãi là từ sai và hoàn toàn không có nghĩa.

trang trãi hay trang trải
Trang trải là từ đúng chính tả

Giải nghĩa các từ trang trải và trang trãi

Bạn cần xác định nghĩa của các từ một cách chính xác, từ đó dễ dàng phân biệt từ đúng chính tả.

Trang trải nghĩa là gì?

Trang trải là một động từ trong Tiếng Việt. Từ này thường được dùng để nói về việc thu xếp tiền nong để chi trả cho nhu cầu của cuộc sống, hoặc để trả cho hết, cho xong các khoản nợ nần.

Một số câu ví dụ

  • Đồng lương ít ỏi hiện tại không đủ để tôi trang trải cho cuộc sống.
  • Cô ấy tự bỏ tiền để trang trải cho chuyến đi này.
  • Các chi phí được trang trải nhờ tiền đóng góp tình nguyện.

Trang trãi nghĩa là gì?

Trang trãi là một từ sai trong Tiếng Việt. Hai từ này khi ghép lại với nhau hoàn toàn không có nghĩa.

Một số người chưa phân biệt được cách phát âm dấu hỏi và dấu ngã của hai từ này nên dẫn đến việc sai chính tả như hiện nay. Bạn cần lưu ý lỗi phát âm để tránh sai khi sử dụng từ này.

Kết luận

Trang trãi hay trang trải là từ đúng đã được The POET magazine lý giải chi tiết. Hy vọng với những thông tin kiến thức về các cặp từ tại chuyên mục Kiểm Tra Chính Tả sẽ giúp bạn xác định từ đúng dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *