Học dốt hay học giốt, học dỡ hay học dở, từ nào là đúng chính tả?

Rate this post

Học dốt hay học giốt, học dỡ hay học dở, bốn từ của hai cặp từ vựng đi song song gần nghĩa với nhau. Song, để phân biệt trong 2 cặp từ này,, phải biết phân biệt sự khác nhau của “gi” và “d”, cùng The Poet cảnh sát chính tả phân tích và giải nghĩa.

Học dốt hay học giốt, học giở hay học dở, từ nào đúng chính tả?

Học dốt hay học giốt, học dỡ hay học dở. Trong đó, Học dốt và học dở là cách viết đúng chính tả. Học giốt và học giở là cách viết sai chính tả, không có nghĩa.

Học dốt hay học giốt, học dỡ hay học dở
Học dốt và học dở là từ viết đúng chính tả

Nhiều bạn mắc lỗi ở “gi” và”d” thường do phát âm không đúng, vấn đề về lưỡi, không chú trọng đến sự khác biệt giữa hai âm này, cho nên dẫn đến sai chính tả.

Giải thích nghĩa các từ

Bạn có thể hiểu nghĩa của từ và ngữ cảnh sử dụng để biết cách dùng chuẩn xác. Cụ thể:

Học dốt là gì?

  • Dốt là một từ Hán Việt, có nghĩa là không có kiến thức, không hiểu biết gì hoặc hiểu biết rất ít.
  • Học dốt là cụm từ được ghép từ hai từ học và dốt, có nghĩa là không có khả năng tiếp thu kiến thức, hoặc có khả năng nhưng không chịu học, dẫn đến kết quả học tập thấp.

Ví dụ:

  • Cô ấy giỏi tiếng Anh nhưng dốt toán
  • Vì học dốt nên N không thể lên lớp

Học giốt là gì?

Học giốt là từ sai chính tả, không có nghĩa

Học dở là gì?

  • Học dở có ý nghĩa khá tương đồng với học dốt, nhưng ở mức độ thấp hơn. Mang ý nghĩa trung lập: dở là từ thuần Việt, có nghĩa là không tốt, không hoàn chỉnh.
  • Thường dùng để nói về kết quả học tập của một người nào đó trong một thời gian ngắn, không đạt được như kỳ vọng.
  • Trong một số trường hợp có thể sử dụng thay thế cho học dốt, kiểu nói giảm nói tránh.

Học dỡ là gì

Tương tự học giốt, học dỡ là từ không có trong từ điển tiếng Việt, là từ sai chính tả.

Kết luận

Học dốt hay học giốt, học dỡ hay học dở, phân biệt hai cặp từ này cần phân biệt được ý nghĩa, cách dùng từ, so sánh từ đương đồng. Theo dõi chuyên mục Kiểm Tra Chính tả của The Poet để nâng cao hiệu quả dùng từ, tránh mắc lỗi khi nói hoặc viết.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *