Đàng hoàng hay đường hoàng đúng chính tả?

Rate this post

Đàng hoàng hay đường hoàng được sử dụng khá phổ biến nhưng nhiều bạn chưa phân biệt được. Bạn có thể thông qua công cụ của The Poet để kiểm tra chính tả online và sửa sai tiện lợi.

Đàng hoàng hay đường hoàng đúng chính tả?

Đàng hoàng và đường hoàng đều là hai từ viết đúng chính tả. Cả hai từ đều xuất hiện trong từ điển tiếng Việt và cũng được nhắc đến về cả ý nghĩa cũng như cách dùng của từ.

Giải thích nghĩa của các từ

Đàng hoàng và đường hoàng tuy đều là hai từ viết đúng chính tả, tuy nhiên thì nhiều người vẫn còn đang băn khoăn không biết rõ nghĩa của hai từ này có sự khác biệt gì hay không. Chuyên mục Kiểm tra chính tả sẽ chỉ ra nghĩa của hai từ này cho các bạn.

đàng hoàng hay đường hoàng
Phân biệt từ nào đúng và sai chính tả

Đàng hoàng là gì?

Đàng hoàng là tính từ mô tả đời sống vật chất đầy đủ, theo mức yêu cầu chung của xã hội. Ví dụ: nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống đàng hoàng

Bên cạnh đó, từ đàng hoàng cũng để chỉ sự đầy đủ những biểu hiện về tư cách, tính chất, v.v., để được coi trọng. Ví dụ: ăn nói đàng hoàng, con người đàng hoàng…

Ngoài ra, từ đàng hoàng cũng để chỉ sự đứng đắn, nghiêm túc, không có gì phải giấu diếm hoặc sợ sệt. Ví dụ: giấy cấp có chữ kí đàng hoàng.

Đường hoàng nghĩa là gì?

Đường hoàng cũng là một tính từ và là từ đồng nghĩa của từ đàng hoàng. Các nét nghĩa được sử dụng trong từ đàng hoàng, cũng có thể được áp dụng cho từ đường hoàng.

Kết luận

Đàng hoàng hay đường hoàng là đúng chính tả đã có câu trả lời. Bạn có thể ghi nhớ và sử dụng linh hoạt hai từ này trong giao tiếp hàng ngày và văn viết một cách hiệu quả và chính xác nhất.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *