Suồng sã hay xuồng xã đúng chính tả?

Rate this post

Suồng sã hay xuồng xã là hai từ dễ bị nhầm lẫn vì có cách phát âm gần giống nhau. Cảnh sát chính tả The Poet Magazine sẽ giúp bạn giải đáp từ nào dùng đúng nhanh nhất.

Suồng sã hay xuồng xã là từ đúng chính tả?

Suồng sã là từ đúng chính tả và được công nhận trong từ điển tiếng Việt.

suồng sã hay xuồng xã
Suồng sã là từ đúng chính tả

Giải nghĩa từ suồng sã và xuồng xã

Một trong những cách để phân biệt hai từ này là tìm hiểu nghĩa các từ. Cùng giải nghĩa các từ qua từng ví dụ cụ thể.

Suồng sã nghĩa là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, suồng sã là một tính từ chỉ thái độ thân mật, gần gũi một cách quá trớn, thiếu đứng đắn và lễ độ đối với người đối diện.

Một số ví dụ của từ suồng sã

  • Chúng ta không bao giờ muốn lời nói của chúng ta trở nên quá suồng sã hoặc thiếu lễ độ.
  • Khi gặp một người lạ mà nói chuyện một cách quá thân mật hay suồng sã thì không thích hợp.

Xuồng xã nghĩa là gì?

Xét về mặt ngữ nghĩa, xuồng xã khi đứng riêng hay ghép lại đều không có nghĩa trong tiếng Việt. Vì vậy, đây là từ sai chính tả.

Nguyên nhân sai chính tả xuất phát từ cách phát âm vùng miền. Nhiều người không thể phát âm “s” và “x” dẫn đến nghe sai và viết sai chính tả từ này.

Kết luận

The POET magazine đã giúp bạn giải nghĩa và xác định suồng sã hay xuồng xã đúng chính tả. Theo dõi chuyên mục Kiểm Tra Chính Tả để cập nhật những thông tin về từ ngữ và sử dụng từ đúng chính tả.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *