Lan man hay lang mang từ nào đúng chính tả? Nghĩa là gì?

Rate this post

Lan man hay lang mang là cặp từ dễ bị nhầm lẫn trong ngữ pháp Tiếng Việt. Nhiều người còn do dự khi sử dung từ này. Cùng Cảnh sát chính tả The POET mangazine tìm hiểu nghĩa của từ và xác định từ đúng.

Lan man hay lang mang là từ đúng chính tả?

Lan man là từ được công nhận trong Tiếng Việt. Trái lại, lang mang là từ sai và không có nghĩa.

Lan man hay lang mang
Lan man là từ đúng chính tả

Giải nghĩa các từ

Khám phá ý nghĩa các từ giúp bạn dễ dàng xác định từ đúng chính tả. Cùng phân biệt từ đúng qua các ví dụ.

Lan man nghĩa là gì?

Lan man là tính từ miêu tả về việc một ai đó nói, viết, suy nghĩ kéo dài, hết cái này đến cái khác một cách không mạch lạc và không có hệ thống.

Ví dụ câu với từ lan man

  • Tâm trí của anh ấy vẫn tiếp tục nghĩ ngợi lan man.
  • Bài viết của cậu ấy bị nhận xét đầy lỗi và lan man.
  • Ông ấy nói chuyện lan man, dài dòng nên ít người hiểu được.

Lang mang nghĩa là gì?

Xét theo nghĩa của từ, lang mang khi ghép lại là từ không có nghĩa trong từ điển. Vì vậy, đây là từ sai chính tả.

Âm “n” và “ng” là một âm khó phân biệt trong Tiếng Việt. Nhiều người chưa phân biệt được hai âm này trong giao tiếp, dẫn đến nghe sai và viết sai.

Từ đồng nghĩa

Đồng nghĩa với lan man, có từ: dài dòng, lê thê.

Kết luận

Lan man hay lang mang đúng chính tả đã được The POET magazine phân tích chi tiết. Theo dõi Kiểm Tra Chính Tả để tiếp tục khám phá thêm nhiều cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *