Dở dang hay dở giang hay dỡ dang đúng chính tả?

Rate this post

Dở dang hay dở giang hay dỡ dang mới là cách viết đúng được nhiều người quan tâm. Những sai sót trong việc sử dụng từ khiến khi nói, viết mất đi sự chuyên nghiệp, gây khó chịu cho người đọc, người nghe.

Cùng The POET magazine sửa lỗi chính tả online trong trường hợp này để biết từ nào đúng, ý nghĩa cũng như cách dùng.

Dở dang hay dở giang hay dỡ dang? Từ nào đúng chính tả?

Dở dang là từ viết đúng chính tả còn dở dang hay dỡ dang đều là viết sai. Chỉ có từ đầu tiên có trong từ điển và được công nhận.

Dở dang hay dở giang hay dỡ dang
Dở dang hay dở giang hay dỡ dang cách viết nào đúng?

Dở dang nghĩa là gì?

Dở dang nghĩa là việc gì (hoặc quá trình) còn chưa xong, chưa trọn vẹn đã phải dừng lại. Khi phân tích cấu trúc từ có thể thấy dở nghĩa là chưa xong.

Ví dụ về cách dùng từ:

  • Biến cố lớn trong cuộc sống khiến việc học hành dở dang dù em là học sinh giỏi.
  • Công việc còn dở dang thì hãy cố làm cho xong, đừng bỏ giữa chừng.

Dỡ dang nghĩa là gì?

Dỡ dang là từ không có nghĩa. Từ “dỡ” trong từ điển được hiểu là tháo dỡ, phá. Kết hợp từ “dang” không đúng.

Dở giang nghĩa là gì?

Dở giang cũng không có nghĩa trong tiếng Việt. Giang có nhiều nghĩa, có thể là một loại cây, một loại chim hoặc theo tiếng Hán là dòng sông.

Lời kết

Dở dang hay dở giang hay dỡ dang đã được giải đáp và phân tích tìm từ đúng sai. Trong 3 từ này chỉ có dở dang là thể hiện ý đúng và dược sử dụng.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *