Đề huề hay đuề huề đúng chính tả?

Đề huề hay đuề huề được phát âm khá giống nhau và rất khó phân biệt. Nhiều người phân vân không biết từ nào viết đúng chính tả và có ý nghĩa ra sao. The POET magazine giúp bạn tìm ra từ chính xác tại chuyên mục kiểm tra chính tả.

Đề huề hay đuề huề? Từ nào đúng chính tả?

“Đề huề” là từ viết đúng chính tả còn “đuề huề” là sai. Sở dĩ có sự tam sao thất bản này là do một số người chưa thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ là gì.

Đề huề hay đuề huề
Cách viết Đề huề hay đuề huề là đúng chính tả?

Đề huề có nghĩa là gì?

Đề huề là một tính từ chỉ sự đông đủ, hòa thuận, vui vẻ, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau làm việc. Theo phương ngữ, từ này còn được sử dụng mang ý nghĩa đàng hoàng.

Đề huề là từ gốc Hán, trong đó:

  • Đề có nghĩa là sự nâng đỡ, dìu dắt cho lên trên hoặc kéo để tiến lên phía trước.
  • Huề là từ chỉ sự mang theo, dắt theo hoặc đem theo bên mình.

Ví dụ:

  • Anh Tuấn là người sống rất đề huề (Câu này có nghĩa anh Tuấn là người sống đàng hoàng, tử tế)
  • Vợ chồng ông Tám con cái đề huề (Câu này có nghĩa nhà ông Tám có con cái đông đủ, vui vẻ, hòa thuận)

Đuề huề có nghĩa là gì?

Đuề huề là từ viết sai chính tả và không có ý nghĩa gì. Trong từ vựng tiếng Việt hoàn toàn không có từ “đuề”.

Nguyên nhân nhiều người viết sai chính tả chữ “đề” sàng chữ “đuề” là do từ này ít được sử dụng trong văn nói và văn viết. Do đó, khi viết bạn có thể sẽ cảm thấy lúng túng và không biết viết như nào là chính xác.

Ngoài ra, khi phát âm và đọc cụm từ “đuề huề” sẽ cảm thấy dễ đọc và thuận miệng hơn nên người ta nghĩ nó đúng chính tả.

Tổng kết

Đề huề hay đuề huề – hai từ tưởng chừng đơn giản nhưng khiến nhiều người nhầm lẫn trong cách viết. The POET magazine đã giúp bạn phân biệt rõ hai  từ trên và biết đâu là từ chính xác. Theo dõi thêm các bài viết về từ vựng trên website được cập nhật mỗi ngày.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *