Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI – Chân trời sáng tạo

Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI là cách để học sinh chủ động tìm hiểu văn bản. Thông qua những thông tin và câu hỏi được The POET gợi ý trả lời sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của bài.

Soạn văn 11 Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI phần trước khi đọc

Bạn quan tâm điều gì về tương lai? Bạn đã trau dồi những kĩ năng gì để chuẩn bị cho tương lai của chính mình?

Trong tương lai, em tâm đến việc bản thân mình sẽ làm gì và công việc đó có phù hợp với sự phát triển của xã hội hay không.

Để chuẩn bị cho tương lai của chính mình em cần học tập và trau dồi những kĩ năng cần thiết.

đọc hiểu Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI
Soạn bài theo sách giáo khoa ngữ văn 11

Soạn văn 11 Chân trời sáng tạo người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI phần đọc văn bản

Trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa soạn văn lớp 11 giúp bạn đọc hiểu Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI.

1/ Vì sao chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan?

Người trẻ chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, liên quan là vì: Đối với bất kì ngành nghề nào thì các kiến thức luôn có sự tương tác lẫn nhau. Những kiến thức liên ngành giúp chúng ta thuận lợi hơn trong công việc và cả cuộc sống hàng ngày.

Soạn văn 11 Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI
Giải đáp câu hỏi trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11

2/ Chỉ ra yếu tố thuyết minh sử dụng trong đoạn văn.

Yếu tố thuyết minh được sử dụng trong đoạn văn bao gồm:

  • “Khối các môn học cốt lõi mà sinh viên trong thế kỉ XXI cần có là tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ toàn cầu (tiếng Anh), Nhân văn, Toán, Kinh tế, Khoa học, Địa lí, Lịch sử và Quản lí nhà nước – Trách nhiệm dân sự”.
  • “Khối kiến thức chung liên ngành bao gồm: Hiểu viết về các vấn đề toàn cầu (đa dạng văn hóa, tôn giáo, biến đổi khí hậu…), Hiểu biết về tài chính, kinh tế, kinh doanh (vai trò của nền kinh tế, tài chính cá nhân…), Hiểu biết về vai trò và trách nhiệm dân sự (quyền công dân, nhân quyền, quan hệ nhà nước – công dân,….), Hiểu biết về y tế và sức khỏe (các biện pháp bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất như giảm căng thẳng, tránh rủi ro y tế, dinh dưỡng,….theo dõi, giám sát sức khỏe cá nhân, các vấn đề an toàn và y tế cộng đồng…), Hiểu biết về môi trường (môi trường thiên nhiên – hệ sinh thái, nguồn nước, năng lượng, khí hậu, tác động của con người tới môi trường tự nhiên – tăng trưởng dân số, tiêu thụ tài nguyên, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, phá rừng,..).

Yếu tố thuyết minh được sử dụng nhằm giới thiệu và trình bày khối kiến thức chung liên ngành.

Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI ngắn nhất phần sau khi đọc

Soạn Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI theo sách giáo khoa giúp bạn hiểu rõ hơn từng luận điểm trong văn bản. Cụ thể như sau:

1/ Bạn hãy xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản và mối liên hệ giữa các yếu tố ấy.

Luận đề trong văn bản: Người trẻ cần chuẩn bị cho mình những hành trang kiến thức phù hợp với sự thay đổi của thế kỉ XXI.

Bài viết gồm 3 luận điểm chính:

Luận điểm Lí lẽ và bằng chứng trong văn bản
Luận điểm 1: Người trẻ cần chuẩn bị hành trang về tri thức.
  • Kiến thức cốt lõi của ngành là đương
  • nhiên.
  • Ngoài kiến thức chuyên ngành, người trẻ còn cần trang bị khối kiến thức chung.
  • Khối các môn học cốt lõi mà sinh viên trong thế kỉ XXI cần có là tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ toàn cầu…
Luận điểm 2: Người trẻ cần chuẩn bị hành trang về kĩ năng.
  • Thiếu kỹ năng làm việc ở người trẻ khi tham gia thị trường lao động sau tốt nghiệp đại học là vấn để của nhiều quốc gia.
  • P21 đưa ra ba khối kĩ năng trọng yếu cho sinh viên ở thế kỉ XXI: Kĩ năng học tập và sáng tạo, Kĩ năng công nghệ, truyền thông và thông tin, Kĩ năng sống và nghề nghiệp.
Luận điểm 3: Người trẻ cần chuẩn bị hành trang về thái độ. Chúng ta có thể lường lường trước sự bất định đến từ đâu, chứ không phải chúng ta mù mờ về tương lai và cho rằng tương lai là không thể xác định.

2/ Các luận điểm trong bài viết đã làm sáng tỏ luận đề như thế nào? Theo bạn, lí lẽ, bằng chứng nào là tiêu biểu?

Các luận điểm trong bài viết được sắp xếp theo thứ tự luận điểm trước chuẩn bị cơ sở cho luận điểm sau. Ngoài ra, tác giả còn đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ luận đề.

Theo em, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu nhất là kiến thức cốt lõi ngành là tất yếu. Ngoài ra, khối kiến thức chung cũng quan trọng. Thêm vào đó, tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ toàn cầu là khối các môn học cốt lõi.

Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI
Soạn bài giúp học sinh hiểu rõ văn bản

3/ Nêu tác dụng của các yếu tố thuyết minh trong văn bản.

Các yếu tố thuyết minh trong văn bản nhằm bổ sung để làm rõ hơn cho luận điểm được đưa ra. Không những thế, yếu tố thuyết minh còn có vai trò tăng tính xác thực cho văn bản và thu hút người đọc.

4/ Bạn hãy chỉ ra mục đích và thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản.

Mục đích của người viết là khẳng định sự bất định của thế giới trong thế kỉ XXI và tương lai. Qua đó, nhắc nhở người trẻ phải luôn chuẩn bị hành trang về tri thức, kĩ năng và thái độ vững vàng hơn.

Thái độ của người viết thể hiện trong văn bản là thái độ mạnh mẽ và dứt khoát.

5/ Bạn có đồng ý với “thái độ phù hợp với sự bất định” được trình bày ở đoạn cuối văn bản không? Vì sao?

Em đồng ý với “thái độ phù hợp với sự bất định” được trình bày trong văn bản. Vì khi chúng ta ở hoàn cảnh khác nhau thì cần phải có sự chuẩn bị và khả năng thích ứng phù hợp. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng hòa nhập với thế giới.

6/ Trong “Khung kĩ năng thế kỉ XXI”, những kĩ năng nào bạn thấy bản thân cần trau dồi thêm? Bạn sẽ làm gì để hình thành, phát triển các kĩ năng ấy?

Trong “Khung kĩ năng thế kỉ XXI”, những kĩ năng em thấy cần trau dồi thêm bao gồm:  Kĩ năng học tập và sáng tạo, Kĩ năng công nghệ, truyền thông và thông tin, Kĩ năng sống và nghề nghiệp. Để hình thành, phát triển các kĩ năng ấy em cần tiếp tục học tập, trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm.

Xem thêm:

Kết luận

Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI được giải đáp chi tiết và cụ thể. Qua đó, giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt trước khi đến lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *