Xuất ăn hay suất ăn là cách viết đúng chính tả? Tìm hiểu cách dùng từ chính xác

Xuất ăn hay suất ăn dùng từ nào mới đúng khiến nhiều người phân vân. Mặc dù phổ biến nhưng vẫn có những trường hợp dùng sai trong cả văn nói lẫn văn viết.

Tự kiểm tra chính tả online tại The Poet để biết được bản thân đã sử dụng đúng hay chưa.

Xuất ăn hay suất ăn? Từ nào đúng chính tả?

Suất ăn là từ viết đúng chính tả còn xuất ăn là viết sai. Việc đọc nhầm âm “x – s” gây ra sự lẫn lộn trong cách viết tại nhiều địa phương.

Xuất ăn hay suất ăn
Xuất ăn hay suất ăn mới là cách viết đúng chính tả

Suất ăn nghĩa là gì?

Suất ăn nghĩa là phần thức ăn được chia ra cho một người. Từ “suất” có nghĩa là một phần trong tổng thể, phần nhỏ trong phần lớn.

Các trường hợp dùng từ cụ thể như:

  • Tất cả các suất ăn đều đã được chia đều, không có sự chênh lệch.
  • Suất ăn cho học sinh mẫu giáo tại trường X đã bị cắt giảm đi rất nhiều so với tiêu chuẩn.

Xuất ăn nghĩa là gì?

Xuất ăn không phải là từ có nghĩa trong tiếng Việt. Từ “xuất” là động từ, được hiểu là hành động đưa (cái gì) ra (khỏi khu vực đang chứa nó).

Ví dụ cách dùng từ này là “Mời anh chị ký vào hóa đơn xuất kho để chúng tôi có cơ sở vào chứng từ”. Tuy nhiên từ này khi kết hợp cùng “ăn” là vô nghĩa.

Tổng kết

Xuất ăn hay suất ăn chỉ có từ dùng âm “s” là đúng. Hiểu rõ điều này giúp bạn nói hay viết chính xác theo tiêu chuẩn chính tả tiếng Việt.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *