Phân phối chương trình ngữ văn lớp 6

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 2024 chi tiết giúp thầy cô giáo và học sinh chuẩn bị hiệu quả cho việc học tập. Hiện nay, chương trình Ngữ Văn 6 sử dụng 3 bộ sách mới là Cánh Diều, Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo. Mỗi bộ sách sẽ có phân phối bài học riêng phục vụ cho việc giảng dạy.

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 2024 sách Kết nối tri thức

Tổng hợp chương trình Ngữ Văn 6 sách Kết nối có sự phân phối hợp lý theo Học kì 1 và Học kì 2. Các em học sinh sẽ được học xen kẽ giữa tìm hiểu các tác phẩm và phát triển kỹ năng văn học.

Chương trình Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức Học kì 1

Trong Học kì 1, phân phối chương trình văn 6 Kết nối tri thức bao gồm 5 bài học lớn. Mỗi bài dao động trong khoảng 12 tiết và phân chia phù hợp để học sinh không quá áp lực.

TUẦN BÀI TIẾT TÊN BÀI HỌC
1 BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

(16 tiết)

1 Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ Văn
2 Bài học đường đời đầu tiên
3 Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)
4 Thực hành tiếng Việt
2 5 Nếu cậu muốn có một người bạn
6 Nếu cậu muốn có một người bạn (tiếp)
7 Thực hành tiếng Việt
8 Bắt nạt
3 9 Bắt nạt (tiếp)
10 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
11 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm (tiếp)
12 Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
4 13
14 Trả bài
15 Kể lại một trải nghiệm
16 Kể lại một trải nghiệm
5 BÀI 2. GÕ CỬA TRÁI TIM

(12 tiết)

17 Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ Văn
18 Chuyện cổ tích về loài người
19 Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)
20 Thực hành tiếng Việt
6 21 Mây và sóng
22 Thực hành tiếng Việt
23 Bức tranh của em gái tôi
24 Bức tranh của em gái tôi (tiếp)
7 25 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
26 Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
27 Trả bài
28 Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
8 BÀI 3. YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

(12 tiết)

29 Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ Văn
30 Cô bé bán diêm
31 Cô bé bán diêm (tiếp)
32 Thực hành tiếng Việt
9 33 Gió lạnh đầu mùa
34 Gió lạnh đầu mùa (tiếp)
35 Thực hành tiếng Việt
36 Con chào mào
10 37 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
38 Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
39 Trả bài
40 Kể về một trải nghiệm của em
11 BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

(12 tiết)

41 Kiểm tra giữa học kì 1
42 Kiểm tra giữa học kì 1
43 Đọc mở rộng
44 Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ Văn
12 45 Chùm ca dao về quê hương, đất nước
46 Chùm ca dao về quê hương, đất nước (tiếp)
47 Thực hành tiếng Việt
48 Chuyển cổ nước mình
13 49 Cây tre Việt Nam
50 Cây tre Việt Nam (tiếp)
51 Thực hành tiếng Việt
52 Tập làm một bài thơ lục bát
14 53 Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ luc bát
54 Trả bài
55 Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con quê hương
BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

(12 tiết)

56 Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ Văn
15 57 Cô Tô
58 Cô Tô (tiếp)
59 Thực hành tiếng Việt
60 Hang Én
16 61 Hang Én (tiếp)
62 Thực hành tiếng Việt
63 Cửu Long Giang ta ơi
64 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
17 65 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
ÔN TẬP 66 Trả bài
67 Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến
68 Đọc mở rộng
18 69 Ôn tập học kì I
70 Ôn tập học kì I
71 Kiểm tra học kì I
72 Kiểm tra học kì I

Chương trình Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức Học kì 2

Phân phối chương trình Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức Học kì 2 gồm 5 bài học lớn. Học sinh được tìm hiểu về các sự tích như Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thạch Sanh.

TUẦN BÀI TIẾT TÊN BÀI HỌC
19 BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

(14 tiết)

73 Thánh Gióng
74 Thánh Gióng
75 Thực hành tiếng Việt
76 Sơn Tinh, Thủy Tinh
20 77 Sơn Tinh, Thủy Tinh
78 Thực hành tiếng Việt
79 Ai ơi mồng 9 tháng 4
80 Viết văn thuyết minh về một sự kiện
21 81 Viết văn thuyết minh về một sự kiện
82 Viết văn thuyết minh về một sự kiện
83 Kể lại một truyện truyền thuyết
84 Kể lại một truyện truyền thuyết
22 85 Củng cố mở rộng
86 Thực hành đọc: Bánh chưng, bánh giầy
BÀI 7. THẾ GIỚI CHUYỆN CỔ TÍCH

(12 tiết)

87 Thạch Sanh
88 Thạch Sanh
23 89 Thực hành tiếng Việt
90 Cây khế
91 Viết bài văn kể lại một chuyện cổ tích
92 Viết bài văn kể lại một chuyện cổ tích
24 93 Viết bài văn kể lại một chuyện cổ tích
94 Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật
95 Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật
96 Củng cố, mở rộng
25 97 Thực hành đọc: Sọ Dừa
98 Đọc mở rộng
BÀI 8. KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI

(12 tiết)

99 Xem người ta kìa
100 Xem người ta kìa
26 101 Thực hành tiếng Việt
102 Hai sự khác biệt
103 Hai sự khác biệt
104 Thực hành tiếng Việt
27 105 Kiểm tra giữa học kì II
106 Kiểm tra giữa học kì II
107 Bài tập làm văn
108 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
28 109 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
110 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
111 Củng cố. mở rộng
112 Thưc hành đọc: Tiếng cười không muốn nghe
29 BÀI 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG (12 tiết) 113 Trái đất- cái nôi của sự sống
114 Trái đất- cái nôi của sự sống
115 Thực hành tiếng Việt
116 Các loài chung sống với nhau như thế nào?
30 117 Thực hành tiếng Việt
118 Trái đất
119 Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận
120 Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận
31 121 Tóm tắt bàng sơ đồ nội dung của một bài học đơn giản
122 Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiẽm môi trường
123 Củng cố, mở rộng
124 Thực hành đọc: Trái đất được hình thành…
32 BÀI 10. CUỐN SÁCH TÔI YÊU

(12 tiết)

125 Thách thức đâu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
126 Sách hay cùng đọc
127 Cuốn sách yêu thích
128 Gặp gỡ tác giả
33 129 Phiêu lưu cùng sách
130 Kiểm tra đánh giá cuối kì II
131 Kiểm tra đánh giá cuối kì II
132 Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả
34 133 Sáng tác sản phẩm nghệ thuật
134 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gọi ra từ cuốn sách đã đọc
135 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gọi ra từ cuốn sách đã đọc
136 Về đích: Ngày hội với sách
35 137 Giới thiệu sản phẩm minh họa sách
138 Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gọi ra từ cuốn sách đã đọc
ÔN TẬP 139 Ôn tập học kì II
140 Ôn tập học kì II
chương trình ngữ văn 6
Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 2024 Chân trời sáng tạo

Sách Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo bao gồm 2 tập sử dụng cho Học kì 1 và Học kì 2. Trong năm sẽ học tổng cộng 140 tiết với 72 tiết ở Học kì 2 và 68 tiết cho Học kì 2.

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 2024 Học kì 1 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo được sử dụng trong Học kì 1 gồm 5 bài. Mỗi bài sẽ có các nội dung nhỏ để hỗ trợ phát triển toàn diện kỹ năng văn học.

HỌC KÌ I

Tuần Tên bài/Chủ đề Tổng tiết Tên bài học Số tiết Số thứ tự tiết
1 Bài mở đầu:

Hòa nhập vào môi trường mới

2 tiết

(1-2)

Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS. 1 tiết 1
Khám phá một chặng hành trình
Lập kế hoạch CLB đọc sách 1 tiết 2
1 Bài 1:

Lắng nghe lịch sử nước mình

14 tiết

(3-16)

– VB1: Thánh Gióng 2 tiết 3-4
2 – VB2: Sự tích Hồ Gươm 2 tiết 5-6
Đọc kết nối chủ điểm:

Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn

1 tiết 7
– Thực hành Tiếng Việt 2 tiết 8-9
3 Đọc mở rộng theo thể loại:

– Bánh chưng, bánh giầy

1 tiết 10
Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ 3 tiết 11-12-13
4 Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có 2 tiết 14-15
Ôn tập 1 tiết 16
5 Bài 2:

Miền cổ tích

12 tiết

(17-28)

– VB 1: Sọ Dừa 2 tiết 17-18
– VB 2: Em bé thông minh 2 tiết 19-20
6 Đọc kết nối chủ điểm:

Chuyện cổ nước mình

1 tiết 21
– Thực hành Tiếng Việt 1 tiết 22
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Non-bu và Heng-bu

1 tiết 23
Kể lại một truyện cổ tích 2 tiết 24-25
7 Kể lại một truyện cổ tích 2 tiết 26-27
Ôn tập 1 tiết 28
8 Bài 3:

Vẻ đẹp quê hương

13 tiết + 3 tiết KT giữa kì I

(29-44)

– VB 1: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương 2 tiết 29-30
– VB 2: Việt Nam quê hương ta 2 tiết 31-32
9 Đọc kết nối chủ điểm:

Về bài ca dao Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng

1 tiết 33
– Thực hành Tiếng Việt 1 tiết 34
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Hoa bìm

1 tiết 35
– Ôn tập giữa kì I 1 tiết 36
10 – Kiểm tra giữa kì I 2 tiết 37-38
– Làm một bài thơ lục bát 1 tiết 39
– Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát 2 tiết 40-41
11 – Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát 2 tiết 42-43
– Ôn tập 1 tiết 44
12 Bài 4:

Những trải nghiệm trong đời

13 tiết

(45-57)

– VB 1: Bài học đường đời đầu tiên 2 tiết 45-46
– VB 2: Giọt sương đêm 2 tiết 47-48
13 Đọc kết nối chủ điểm:

– Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

1 tiết 49
– Thực hành Tiếng Việt 2 tiết 50-51
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Cô Gió mất tên

1 tiết 52
14-15 – Kể lại một trải nghiệm của bản thân 2 tiết 53-54
– Kể lại một trải nghiệm của bản thân 2 tiết 55-56
– Ôn tập 1 tiết 57
15 Bài 5:

Trò chuyện cùng thiên nhiên

12 tiết

(58-69)

– VB 1: Lao xao ngày hè 2 tiết 58-59
– VB 2: Thương nhớ bầy ong 2 tiết 60-61
16 Đọc kết nối chủ điểm:

– Đánh thức trầu

1 tiết 62
– Thực hành Tiếng Việt 2 tiết 63-64
17 Đọc mở rộng theo thể loại:

– Một năm ở tiểu học

1 tiết 65
– Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 2 tiết 66-67
– Trình bày về một cảnh sinh hoạt 1 tiết 68
18 – Ôn tập 1 tiết 69
18 Ôn tập cuối kì I 3 tiết

(70-72)

Ôn tập cuối kì I 1 tiết 70
Kiểm tra cuối kì I Kiểm tra cuối kì I 2 tiết 71-72

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 2024 Học kì 2 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 tập 2 sách Chân trời sáng tạo được dùng ở Học kì 2. Tổng cộng có 6 bài học chia thành các tiết nhỏ, gồm cả ôn tập và kiểm tra cuối năm.

HỌC KÌ II

Tuần Tên bài/Chủ đề Tổng tiết Tên bài học Số tiết Số thứ tự tiết
19 Bài 6:

Điểm tựa tinh thần

12 tiết

(73-84)

– VB 1: Gió lạnh đầu mùa 2 tiết 73-74
– VB 2: Tuổi thơ tôi 2 tiết 75-76
20 Đọc kết nối chủ điểm:

– Con gái của mẹ

1 tiết 77
– Thực hành Tiếng Việt 2 tiết 78-79
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Chiếc lá cuối cùng

1 tiết 80
21 – Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc. 2 tiết 81-82
– Tóm tắt nội dung trình bày của người khác 1 tiết 83
– Ôn tập 1 tiết 84
22 Bài 7:

Gia đình yêu thương

12 tiết

(85-96)

– VB 1: Những cánh buồm 2 tiết 85-86
– VB 2: Mây và sóng 2 tiết 87-88
23 Đọc kết nối chủ điểm:

– Chị sẽ gọi em bằng tên

1 tiết 89
– Thực hành Tiếng Việt 1 tiết 90
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Con là…

1 tiết 91
– Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ 2 tiết 92-93
24 – Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất 2 tiết 94-95
– Ôn tập 1 tiết 96
25 Bài 8:

Những góc nhìn cuộc sống

12 tiết + 3 tiết KT giữa kì II

(97-111)

– VB 1: Học thầy, học bạn 2 tiết 97-98
– VB 2: Về hai cách hiểu bài ca dao “Ra đi anh nhớ quê nhà” 1 tiết 99
Đọc kết nối chủ điểm:

– Góc nhìn

1 tiết 100
26 – Thực hành Tiếng Việt 1 tiết 101
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

1 tiết 102
– Ôn tập giữa kì II 1 tiết 103
– Kiểm tra giữa kì II 2 tiết 104-105
27 – Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 3 tiết 106-107-108
28 – Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 2 tiết 109-110
– Ôn tập 1 tiết 111
29 Bài 9:

Nuôi dưỡng tâm hồn

12 tiết

(112-123)

– VB 1: Lẵng quả thông 2 tiết 112-113
– VB 2: Con muốn làm một cái cây 2 tiết 114-115
Đọc kết nối chủ điểm:

– Và tôi nhớ khói

1 tiết 116
30 – Thực hành Tiếng Việt 2 tiết 117-118
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Cô bé bán diêm

1 tiết 119
– Kể lại một trải nghiệm của bản thân 2 tiết 120-121
31 – Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân 1 tiết 122
– Ôn tập 1 tiết 123
32 Bài 10:

Mẹ thiên nhiên

12 tiết

(124-135)

– VB 1: Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro 2 tiết 124-125
– VB 2: Trái Đất – Mẹ của muôn loài 2 tiết 126-127
Đọc kết nối chủ điểm:

– Hai cây phong

1 tiết 128
33 – Thực hành Tiếng Việt 2 tiết 129-130
Đọc mở rộng theo thể loại:

– Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

1 tiết 131
– Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện 2 tiết 132-133
34 – Tóm tắt nội dung trình bày của người khác 1 tiết 134
– Ôn tập 1 tiết 135
Bài 11:

Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?

2 tiết

(136-137)

– Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách? 2 tiết 136-137
– Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?
– Làm thế nào để thực hiện một sản phẩm cho Góc truyền thông của trường?
35 Ôn tập cuối kì II Ôn tập cuối kì II 1 tiết 138
Kiểm tra cuối kì II Kiểm tra cuối kì II 2 tiết 139-140

ppct văn 6

Phân phối chương trình Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 Cánh Diều

Ppct văn 6 Cánh Diều có sự điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động học tập như đọc hiểu văn bản, thực hành viết, nói và nghe. Thầy cô giáo nên nắm rõ thời gian để đảm bảo trau dồi đầy đủ kỹ năng cho học sinh.

Chương trình văn 6 Cánh Diều Học kì 1

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 Cánh Diều Học kì 1 bao gồm những kiến thức cơ bản về cách đọc, viết, nói và nghe. Học sinh cũng được tìm hiểu về các sự tích, những tác phẩm hỗ trợ phát triển tư duy, tình cảm.

HỌC KỲ I

TUẦN

(1)

BÀI

(2)

TÊN BÀI HỌC

(3)

SỐ TIẾT

(4)

THỨ TỰ

(5)

1

(1- 4)

BÀI MỞ ĐẦU Nội dung chính của Sách giáo khoa 2 1, 2
I. Học đọc
II. Học viết
III. Học nói và nghe
Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa 1 3
Hướng dẫn học sinh soạn bài, chuẩn bị bài học, ghi bài, tự đánh giá, hướng dẫn tự học 1 4
2 + 3 + 4

(5- 16)

BÀI 1.

TRUYỆN (TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Thánh Gióng

3 5, 6, 7
+ Văn bản 2: Thạch sanh 3 8, 9, 10
Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức 1 11
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản: Sự tích Hồ Gươm

1 12
Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích 3 13, 14, 15
Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích 1 16
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
5+ 6+ 7

(17- 28)

BÀI 2.

THƠ

(THƠ LỤC BÁT)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)

2 17, 18
+ Văn bản 2: Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương) 2 19, 20
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ 2 21, 22
Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam 1 23
Viết: Tập làm thơ lục bát 3 24, 25, 26
Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân 2 27, 28
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
8

(29- 32)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết… 1 29
Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I 2 30, 31
Trả bài. 1 32
9+ 10+ 11

(33- 44)

BÀI 3.

(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

3 33, 34, 35
+ Văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng) 3 36, 37, 38
Thực hành tiếng Việt: Từ mượn 1 39
Thực hành đọc hiểu:

Văn bản 3: Thời thơ ấu của Honda

1 40
Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân 3 41, 42, 43
Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân 1 44
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
12+ 13+ 14

(45- 56)

BÀI 4.

VĂN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN VĂN HỌC)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Nguyên Hồng – nhà văn của những người cùng khổ.

3 45, 46, 47
+ Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao 2 48, 49
Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy 2 50, 51
Thực hành đọc hiểu:

Văn bản 3: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

1 52
Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát 3 53, 54, 55
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề. 1 56
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
15+ 16+ 17

(57- 68)

BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN (THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập

3 57, 58, 59
+ Văn bản 2: Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ 2 60, 61
Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ 2 62, 63
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Giờ Trái Đất

1 64
Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện 3 65, 66, 67
Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử. 1 68
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
18

(69- 72)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ I

Ôn tập học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết 1 69
Kiểm tra, đánh giá học kỳ I 2 70, 71
Trả bài . 1 72

Chương trình văn 6 Cánh Diều Học kì 2

Đến Học kì 2, môn văn 6 có sự mở rộng kiến thức với số lượng tác phẩm nhiều hơn so với học kì trước. Thầy cô giáo sẽ hướng dẫn thêm cho học sinh về thực hành và ôn tập, kiểm tra, tổng kết.

HỌC KỲ II

TUẦN

(1)

BÀI

(2)

TÊN BÀI HỌC

(3)

SỐ TIẾT

(4)

THỨ TỰ

(5)

19+ 20+ 21

(73- 84)

BÀI 6.

TRUYỆN (TRUYỆN ĐỒNG THOẠI, TRUYỆN CỦA PUS- KIN VÀ AN- ĐÉC- XEN)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)

3 73, 74, 75
+ Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng 3 76, 77, 78
– Thực hành tiếng Việt: Mở rộng chủ ngữ 1 79
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Cô bé bán diêm

1 80
– Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 3 81, 82, 83
– Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 1 84
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
22+ 23+ 24

(85- 96)

BÀI 7.

THƠ

(THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)

3 85, 86, 87
+ Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu) 2 88, 89
– Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ 2 90, 91
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Gấu con có chân vòng kiềng

1 92
– Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả. 3 93, 94, 95
– Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề. 1 96
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
25+ 26+ 27

(97- 108)

BÀI 8.

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

3 97, 98, 99
+ Văn bản 2: Khan hiếm nước ngọt. 2 100, 101
– Thực hành tiếng Việt: Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn 2 102, 103
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

1 104
– Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 3 105, 106,

107

– Nói và nghe:Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 1 108
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
28

(109- 112)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

GIỮA HỌC KÌ II

Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết… 1 109
Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II 2 110, 111
Trả bài . 1 112
29+ 30+ 31

(113- 124)

BÀI 9.

TRUYỆN

(TRUYỆN NGẮN)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)

3 113, 114,

115

+ Văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh) 3 116, 117,

118

– Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ 1 119
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)

1 120
– Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 3 121, 122,

123

– Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề 1 124
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
32+ 33+ 34

(125- 136)

BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO NGUYÊN NHÂN – KẾT QUẢ)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng.

3 125, 126,

127

+ Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ? 2 128, 129
– Thực hành tiếng Việt: Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp 2 130, 131
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Những phát minh tình cờ và bất ngờ.

1 132
– Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản. 3 133, 134,

135

– Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề 1 136
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
35

(137- 140)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ II

Ôn tập học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết 1 137
Kiểm tra, đánh giá học kỳ II 2 138, 139
Trả bài . 1 140

Đối với phân phối chương trình Ngữ Văn 6 2024, tổng thời lượng là 140 tiết trong cả năm. Ngoại trừ Bài Mở đầu 4 tiết, 8 tiết Ôn tập, tự đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II thì các bài còn lại đều 12 tiết, còn lại 8 tiết dự trữ. Mỗi bài 12 tiết sẽ có sự phân chia tiêu chuẩn như sau:

STT Nội dung dạy học Thời lượng (tiết)
1 Đọc hiểu văn bản 4 – 5
2 Thực hành tiếng Việt 1 – 2
3 Thực hành đọc hiểu 1- 2
4 Viết 3
5 Nói và nghe 1 – 2

phân phối chương trình ngữ văn 6

Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 6 sách Cánh diều

Kết luận

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 2024 chi tiết hỗ trợ giáo viên và học sinh chuẩn bị bài tốt hơn. Bạn có thể theo dõi bảng phân bổ tiết do The POET tổng hợp để tối ưu hiệu quả học tập và đạt thành tích tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *